Wat is de bron van de medicatielijst dubbele controle?

Een bron van nCare is (naast de apotheek) de landelijke G Standaard, deze wordt iedere maand geüpdatet in nCare. Het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP is verantwoordelijk voor de farmaceutische gegevens in de G-Standaard. Het KNMP heeft een dubbel te controleren medicatielijst gepubliceerd, die kun je hier vinden: https://www.knmp.nl/downloads/dubbel-te-controleren-lijst-juli2019.pdf/view

nCare is ontwikkeld op basis van de Veilige Principes in de medicatieketen, horend bij de lijst van het KNMP.