Medicatielijst dubbele controle

G-Standaard #

Een bron van nCare is (naast de apotheek) de landelijke G-Standaard, deze wordt iedere maand geüpdatet in nCare. Het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP is verantwoordelijk voor de farmaceutische gegevens in de G-Standaard. Het KNMP heeft een dubbel te controleren medicatielijst gepubliceerd, die kun je hier vinden.

nCare is ontwikkeld op basis van de Veilige Principes in de medicatieketen, horend bij de lijst van het KNMP.

Dubbele controle op medicatieniveau uitschakelen #

Vanuit de landelijke G-Standaard ontvangen wij de dubbel te controleren medicatielijst. Wil je handmatig de dubbele controle bij een medicijn uitschakelen, dan kan dit. Ga hiervoor naar instellingen > medicatielijst dubbele controle. Deselecteer het vakje voor de medicamenten die geen dubbele controle voor jullie organisatie behoeven en klik op wijzigingen opslaan. De handmatig gewijzigde medicamenten voor dubbele controle worden nu als lichtgroen weergegeven.

Dubbele controle medicatie in baxter #

Wanneer de medicatie van een cliënt in een baxterzakje wordt geleverd is de eerste controle reeds door de apotheek uitgevoerd. Deze medicatie zal wel met een rode tekst worden weergegeven in de medicatielijst in nCare, maar hiervoor is geen dubbele controle meer vereist.