CareConnections en duurzaamheid

CareConnections is een bedrijf dat zich sterk betrokken voelt bij onze planeet.  We werken binnen CareConnections aan een maatschappelijk doel en we vinden het belangrijk om de maatschappelijke betrokkenheid te vergroten. We geloven dat onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid bijdragen aan een betere wereld en daarom vinden we het belangrijk om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.

CareConnections zonnepanelen dronefoto
Grafieken duurzaamheidsdashboard

Duurzaamheidsdashboard

Om onze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te volgen, hebben we een dashboard ontwikkeld waar we belangrijke prestatie-indicatoren bijhouden, zoals het aantal medewerkers, de diversiteit van onze medewerkers, onze CO2-uitstoot van afvalverwerking, gereden kilometers en verbruikte m3 water. Nu we weten wat onze uitstoot is kunnen we concreet gaan werken aan onze gestelde doelen om deze uitstoot te verminderen.

Kantoor zonder gasaansluiting en mét zonnepanelen

Ons kantoor is geheel gasloos, wat betekent dat we geen gasaansluiting meer hebben. In plaats daarvan hebben we 134 zonnepanelen op het dak van ons kantoor inclusief 8 warmtepompen. Hiermee kunnen we jaarlijks 80% van onze stroom opwekken, wat bijdraagt aan een vermindering van onze CO2-uitstoot.

Elektrisch wagenpark

We werken eraan om ons wagenpark volledig elektrisch te maken. Eind 2023 zullen al onze voertuigen elektrisch zijn en daarmee zullen we de uitstoot per kilogram naar nul zien gaan. Dit betekent dat we geheel elektrisch kunnen rijden en zo nog meer bijdragen aan een duurzamere wereld.

Duurzaamheidsbonus en goede doelen

Om onze medewerkers te stimuleren om duurzamer te leven, hebben we in 2022 een eenmalige duurzaamheidsbonus uitgekeerd. Hierdoor kunnen medewerkers de bijdrage besteden voor bijvoorbeeld het aanschaffen van zonnepanelen. Zo dragen we samen bij aan een duurzamere wereld.

CareConnections steunt ook twee goede doelen in Burundi en Congo. Hier ondersteunen we ondernemerschap van jongeren en stimuleren we de sociale interactie en gelijkheid in de gemeenschappen, dit is immers de basis om mensen samen meer perspectief te geven.

Deelnemende gezinnen aan het PIP-project, ofwel ‘Plan Intégré du Paysan’, maken een driejarenplan, waarbij zij hun huidige situatie en gewenste situatie tekenen en opschrijven. Ook maken zij een concreet en haalbaar plan hoe ze dit kunnen bereiken met inzet van eigen middelen en capaciteit. Hierdoor leren ze hoe ze als gezin kunnen investeren in bijvoorbeeld duurzame landbouw en hoe ze hun bedrijfje veerkrachtig maken.

Jos Koppelaar, eigenaar van CareConnections, bezocht met ZOA projecten in Karurama en Kamakara, waar PIP veel succes heeft en jongeren een vakopleiding/training kunnen volgen.

Groepsfoto Burundi november 2022