Voor wie

De apps van CareConnections zijn geschikt voor verschillende doelgroepen binnen de zorg. Door de koppeling met bijna alle ECD’s is altijd de actuele informatie van elke cliënt beschikbaar. 

Jeugdzorg

De Zorgapp helpt zorgmedewerkers in de jeugdzorg om zoveel mogelijk tijd aan de cliënt te kunnen besteden. Alle cliëntgegevens heb je letterlijk altijd bij de hand. Of je nu in een instelling werkt, of ambulant.

Apotheken

Om de apotheker ook regie te geven over de medicatietoedienlijst heeft de apotheek met nCare altijd inzicht in de digitale toedienlijst van de zorg. Hiermee kan de apotheek proactief meekijken bij vragen of problemen. Het voorschrijven en toedienen van medicatie is immers een gezamenlijk proces met de patiënt in het middelpunt.

Ouderenzorg

De Zorgapp en nCare worden in de ouderenzorg zowel intramuraal als extramuraal ingezet. De zorgmedewerker heeft alle actuele gegevens van de cliënt bij de hand. Of het nu gaat om verzorging of medicatie.

GGZ

Zorgprofessionals in de geestelijke gezondheidzorg zetten zich iedere dag in om cliënten met psychische problemen te helpen. De Zorgapp ondersteunt hen bij dit werk. Zij hebben altijd de meest actuele gegevens tot hun beschikking, of het nu om het zorgplan gaat (Zorgapp) of over de toe te dienen medicatie (nCare).

Gehandicaptenzorg

Ook voor de gehandicaptenzorg zijn de Zorgapp en nCare een uitkomst. In de ambulante zorg, de woonzorg en de dagbesteding geeft de Zorgapp de medewerker inzicht in alle cliëntgegevens. Omdat je mobiel, digitaal en systeemonafhankelijk werkt, kun je altijd bij de gegevens. Voor gehandicapten die medicatie nodig hebben, biedt nCare uitkomst. Zo kun je de juiste medicatie op het voorgeschreven tijdstip verstrekken.