Ontwikkelvisie

Het ketenproces rondom patiënt en cliënt willen we zo goed mogelijk faciliteren. Dat betekent dat communicatie plaatsvindt tussen alle ketenpartners, en dat handelingen geautomatiseerd zijn mét, dóór en vóór de patiënt of cliënt. 

Ontwikkelvisie

CareConnections ontwikkelt haar software vanuit een duidelijke langetermijnvisie. Deze visie hebben we samengevat in een cirkel rechts.

De kern
De cliënt is in alles wat we doen het vertrekpunt en het type cliënt bepaalt de vormgeving in onze apps.

Eerste ring
De cliënt wordt intramuraal of extramuraal verzorgd en kan bij dezelfde instelling of een andere instelling dagbesteding krijgen.

Tweede ring
De verwant en vrijwilliger zijn als eerste contactpersoon nauw betrokken bij het zorgproces en moeten geïnformeerd blijven over de zorg rondom de cliënt.

Derde en vierde ring
In de vierde ring staan de functionaliteiten die de zorgmedewerker (derde ring) kan gebruiken. Deze zijn afhankelijk van de taak van de zorgmedewerker. Vanuit de relatie met de cliënt zijn specifieke functionaliteiten per persona nodig. De Zorgapp biedt dus ondersteuning in het primaire proces van de cliënt.

  • Voor de arts en de behandelaar wordt bijvoorbeeld in de Outlookagenda of de ECD-agenda de directe cliëntijd vastgelegd wat direct leidt tot gedeclareerde tijd.
  • Voor de wijkverpleegkundige (ouderenzorg) en de ambulante zorgmedewerker (gehandicaptenzorg) worden de administratieve taken geminimaliseerd, omdat functionaliteiten in verschillende systemen samengebracht zijn in één app. Gevolg is meer tijd en aandacht voor de cliënt.
  • Voor zorgmedewerkers die op de groep werken, is er een groepsagenda beschikbaar die de taken van vandaag toont. Dit is gecombineerd met alle noodzakelijke zorginhoudelijke informatie die de communicatie tussen zorgverleners optimaliseert. Dit resulteert dat de juiste zorg op het juiste moment gegeven kan worden en overdraagbaar is naar flex medewerkers.
  • Voor de medewerker is er een koppeling met de medicatieoplossing nCare die het mogelijk maakt om medicatie af te tekenen en bij risicovolle medicatie een dubbele controle (op afstand) uit te laten voeren.
  • De uitvoerende zorgmedewerker heeft een duidelijke lijst met activiteiten bij cliënten en kan snel de belangrijke informatie (rapportages, openstaande taken en cliëntgebonden algemene afspraken) inzien.

Vanuit de pijlers werken wij dagelijks aan meer tijd en aandacht voor goede zorg.

  • Wij houden de beveiliging telkens grondig tegen het licht en deze wordt continu aangepast aan de laatste inzichten en wetswijzigingen.
  • Het design vormt de belangrijke basis van de Zorgapp. Simpel, intuïtief en eenvoud vormen hierbij de kernwoorden.
  • Er worden veel verschillende applicaties gekozen voor het primaire en secundaire proces. Wij koppelen graag op jouw applicatielandschap en zijn continu bezig met het aansluiten van nieuwe systemen op de Zorgapp. Hiermee zijn wij een systeemonafhankelijke app.
CareConnections app ontwikkelvisie overzicht