Hoe verhuis ik een cliënt?

Je kunt een cliënt naar een andere kamer, een andere afdeling/wijk of een andere locatie verhuizen door middel van de knop Verhuizen.

Ga in nCare web naar het tabblad Cliënten. Selecteer de cliënt en klik op de knop Verhuizen. Kies vervolgens naar welke kamer, afdeling/wijk of locatie de cliënt verhuisd moet worden.

Verhuist de cliënt naar een andere nCare locatie? Dan verschijnt er een melding op de monitor van de nieuwe nCare locatie van de cliënt. Die melding kan geaccepteerd of geweigerd worden. Er kan wel direct afgetekend worden op de nieuwe nCare locatie.