Beheer beoordeling medicatie in eigen beheer (BEM)

Binnen nCare zijn standaard een aantal BEM statussen gedefinieerd. Per cliënt wordt een BEM status ingesteld, waarna per medicatiecategorie en per los medicijn uitzonderingen kunnen worden gemaakt. In nCare zijn de volgende vier statussen standaard aanwezig:

  • Eigen beheer: Cliënt heeft alle medicatie in eigen beheer en is zelf verantwoordelijk voor juiste inname.
  • Klaarzetten zonder toezicht: Medewerkers verstrekken de cliënt de juiste medicatie op het juiste tijdstip. De cliënt gebruikt de medicijnen zelfstandig (eventueel met hulpmiddel). Er is geen toezicht op inname door de begeleiding.
  • Aanreiken met toezicht: Medewerkers reiken op juiste tijdstip, juiste medicatie aan cliënt aan. Client neemt zelf medicatie in en medewerkers controleren op inname.
  • Toedienen: Medewerkers zijn verantwoordelijk voor alle stappen binnen medicatieproces.

BEM status cliënt wijzigen #

Er zijn drie manieren om de BEM-status voor de cliënt aan te passen:

De algemene standaard BEM-status:

Wanneer de standaard BEM wijzigt van een cliënt pas je dit aan via de web-omgeving van nCare. Je gaat naar de gewenste cliënt en dan naar het tabblad ‘Medicatie’.
Je klikt dan op de knop ‘Beheer medicatie’  en kiest dan voor de bovenste optie ‘Wijzigen’. Dan komt het onderstaande scherm in beeld en daarin kan je de nieuwe status aangeven.
Wanneer je deze status opslaat, zal de standaard BEM-status van de cliënt gewijzigd worden.

De BEM-status wijzigen op categorie niveau:

Doorloop dezelfde stappen als bij de standaard BEM-status wijzigen, maar klik in plaats van op de bovenste optie ‘Wijzigen’ op de onderste. Het onderstaande scherm verschijnt dan in beeld.
Geef hier aan wat de BEM-status is per categorie. Wanneer je dit aanpast zullen alle medicatiesoorten die onder die categorie vallen aangepast worden.

 

BEM-status op medicatieniveau:

Wanneer je de BEM-status op medicatieniveau aanpast, doe je dat via het actuele medicatie overzicht. Je klikt dan op het icoontje van de BEM-status, bijv het pilletje in de onderstaande afbeelding.
Wanneer je de BEM-status dan aanpast, verandert deze alleen voor deze medicatiesoort. Let op: Je kan dit alleen aanpassen voor losse en zondig medicatie. Baxter medicatie kan niet worden aangepast via deze manier. Wil je dat specifieke medicatie in de Baxter een aparte BEM-status krijgt?
Neem dan contact op met de apotheek met het verzoek om de medicatie uit de Baxter te halen zodat deze als losse of zo nodig medicatie op de lijst komt. Hierna kan je dan de BEM-status aanpassen.

Definities beheren #

Waar staat dit:
Instellingen > Beheer medicatie definities

Benodigde rechten:
BEM definities inzien (beheer)
BEM definities bewerken (beheer)

Beheer: Status toevoegen #

Klik op ‘Toevoegen’.

Er verschijnt een pop-up scherm waarin je aangeeft of je een nieuwe medicatiestatus definitie wilt aanmaken op basis van een bestaande template of met een lege definitie.

Als je kiest voor ‘Een kopie van een bestaande definitie’ kan je een keuze maken uit eerder gemaakte definities.

Als je kiest voor ‘Een kopie van een standaard voorbeeld maken’ kan je een keuze maken uit de standaard definities.

Geef wanneer je kiest voor een kopie, de medicatiestatus definitie een naam en een code die binnen de organisatie wordt gebruikt. Bijvoorbeeld een getal of een afkorting.
Vul in wie de verantwoordelijkheid heeft. Bij eigen beheer draagt de cliënt zelf de verantwoordelijkheid voor het innemen van de geplande medicatie.
Je kan ook aanvinken of de toegevoegde medicatiestatus voor nieuwe cliënten wordt gebruikt en of de cliënten zelf mogen bestellen.

Klik vervolgens op ‘Opslaan’.

Beheer: Status verwijderen #

Medicatie statussen kunnen alleen verwijderd worden indien er geen cliënten aan gekoppeld zijn.

Selecteer de medicatiestatus die je wilt verwijderen en klik op ‘Verwijder’.

Wanneer je op ‘Verwijder’ klikt wordt je gevraagd of je het zeker weet dat je de medicatiestatus wilt verwijderen en klik dan op ‘OK’.

Beheer: Status archiveren #

Je kan medicatie statussen alleen archiveren als er geen cliënten aan gekoppeld zijn.

Selecteer de medicatiestatus die je wilt archiveren en klik op ‘Archiveren’.

De gearchiveerde medicatiestatus staat niet meer in de lijst met definities.

Door ‘Toon ook gearchiveerde medicatiestatus definities’ aan te vinken zijn gearchiveerde medicatiestatus definities wel weer zichtbaar.

Beheer: Status info #

Het is mogelijk om in te zien welke clienten allemaal gekoppeld zijn aan een bepaalde definitie.
Selecteer de medicatiestatus die je wilt bekijken en klik op ‘Info’.

In dit scherm zie je alle cliënten over de hele organisatie heen die deze BEM status hebben.