Cliënt toevoegen

Inhoudsopgave

Waar staat dit:
Locatie kiezen > Cliënten

Benodigde rechten:
Omdat de rechtenverdeling voor dit onderdeel uitgebreider zijn dan voorgaande onderdelen zal per paragraaf worden aangeven welke rechten nodig zijn voor het kunnen uitvoeren van de acties.

Cliënt toevoegen #

Benodigde rechten:
Cliënten inzien

Cliënten toevoegen

Klik op ‘Cliënt toevoegen’

Onder het kopje NAW gegevens vul je het BSN nummer in en de geboortedatum
Klik vervolgens op de knop ‘COV Controle’
De overige gegevens worden nu automatisch aangevuld vanuit de gemeentelijke database.

Vink Ja of Nee aan onder het kopje ‘Toestemming’ voor het uitwisselen van medicatie informatie met de apotheek.

Selecteer vervolgens de BEM status die hoort bij deze cliënt

Geef aan op welke afdeling/wijk de cliënt in zorg komt.
Indien er voor een wijk gekozen wordt moet je ook het adres van de cliënt invullen.

Selecteer vervolgens de apotheek en optioneel kan je ook een huisarts toevoegen.

Kies vervolgens voor ‘Opslaan’ om de cliënt toe te voegen.