Cliënten blokkeren

Wanneer een cliënt tijdelijk of definitief verhuisd, geen medicatieondersteuning meer nodig heeft of komt te overlijden is het van belang dat deze wordt geblokkeerd in nCare. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij jullie als zorgorganisatie.

Het blokkeren van een cliënt kan worden gedaan in de nCare web omgeving.

Log in, ga naar de juiste locatie en zoek op naam of geboortedatum van de cliënt die geblokkeerd moet worden.

Onder het tabblad ‘Algemeen’ vind je de apotheek en huisarts. Hier bevindt zich de optie om een cliënt te blokkeren.
Klik op ‘Blokkeren’ om deze actie uit te voeren:

Selecteer de juiste blokkade reden:

Bij sommige redenen staan aanvullende acties standaard aangevinkt, het advies is om deze aangevinkt te laten maar het is mogelijk om deze ook uit te vinken:

Klik vervolgens op ‘Blokkeren’ om de actie te voltooien.