ECD koppeling: Nedap ONS

Inleiding #

Dit document is gemaakt om jou als beheerder te informeren over de stappen die gezet moeten worden om tot een succesvolle koppeling te komen tussen Nedap ONS en nCare.

Wat houdt de koppeling in? #

Elke dag om 13:30 en om 23:00 loopt de synchronisatie tussen Nedap ONS en nCare.  De nieuwe gegevens worden dan verwerkt en de bestaande cliëntgegevens in nCare geüpdatet.

De informatie die van uit Nedap ONS wordt gesynchroniseerd is;

 • Afdelingen/wijken
 • Apotheken + AGB code
 • Cliënten
  • Naam
  • BSN
  • Geslacht
  • Apotheek
  • Geboortedatum
  • Huisarts (optioneel)
 • Cliënten uit zorg in Nedap ONS worden geüpdatet in nCare en komen als geblokkeerd te staan.
 • Cliënten die verhuisd worden in Nedap ONS worden automatisch verhuisd in nCare, mits de locatie gekoppeld is.
 • Medewerkers
  De koppeling synchroniseert nieuwe gebruikers naar nCare, waardoor accounts automatisch worden aangemaakt.
  Bestaande gebruikers worden geüpdatet met onderstaande gegevens.

  • Gebruikersnaam Nedap ONS
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Autorisatie

Rapportages

Zodra de koppeling heeft gesynchroniseerd en de medewerkers gaan aftekenen in nCare, worden aantekeningen ook gesynchroniseerd naar Nedap. In nCare tekent de medewerker medicatie af, waarbij een aantekening kan worden gemaakt. Bijvoorbeeld bij een afwijkende toediening. Deze aantekeningen worden direct naar Nedap verzonden, waar de aantekening automatisch in het dossier van de cliënt wordt aangemaakt.

Kamernummer

In de Nedap koppeling wordt het kamernummer van de cliënt niet overgenomen in nCare. In nCare kunnen kamernummers handmatig worden toegekend.

Cliënten uit zorg

Cliënten die in Nedap uit zorg zijn, worden niet geïmporteerd in Nedap bij de eerste import.

Als een cliënt al wel is geïmporteerd in nCare en later uit zorg wordt gemeld in Nedap, wordt de cliënt met de dagelijkse synchronisatie automatisch geblokkeerd in nCare. Cliënten hoeven dus niet handmatig geblokkeerd te worden in nCare als zij uit zorg gaan.

Synchroniseren #

De koppeling heeft 2 synchronisatie moment met Nedap ONS namelijk om 13:30 en 23:00.

De synchronisatie om 13:30 is een update job.

In de update synchronisatie komt niet alles mee, namelijk:

 • Als een cliënt is geprobeerd te importeren, maar dat is niet gelukt, dan komt deze – na alleen de aanpassing van apotheek, huisarts e/o bsn – niet alsnog mee in de middagsync van 13:30.
  • Wel als er daarnaast nog iets anders wordt aangepast (dan apotheek, huisarts e/o bsn)
  • Wel wordt de cliënt dan geïmporteerd in de avondsync van 23:00(mits de informatie goed staat uiteraard)
 • Als de cliënt al wél in nCare staat, dan wordt er nog een aparte check gedaan voor apotheek en huisarts
 • Als de cliënt al wél in nCare staat, dan wordt er geen check op bsn gedaan in de middagsync

Voorbeeld ter verduidelijking: stel een cliënt geeft als foutmelding ‘missing bsn’, die zie je in de monitor staan. Als je dan de bsn aanpast en de update-job in de middag nogmaals draait, dan komt deze cliënt niet mee. Deze cliënt komt s avonds wel in de avondjob mee (mits dat de enige foutmelding op deze import was).

Wat zit niet in de koppeling? #

Om een duidelijke verwachting te scheppen vinden wij het belangrijk te vermelden wat er niet in de koppeling aanwezig is. De rollen en rechten die een medewerker heeft in Nedap, worden niet overgenomen in nCare.

Wanneer een medewerker uit dienst wordt gemeld in Nedap ONS komt dit niet door naar nCare.

Best practice #

Nedap ONS is de bron waarmee nCare gevuld wordt. Het is daarom belangrijk dat alle informatie in Nedap ONS volledig is en voldoet aan de randvoorwaarden van nCare om de gegevens in te laden. Is de bronapplicatie niet op orde? Dan kan er geen succesvolle synchronisatie plaatsvinden.
Om zeker te weten dat gebruikers niet handmatig alsnog mutaties gaan doorvoeren in nCare is het verstandig om in nCare voor alle gebruikers de volgende rechten uit te zetten:

 • Cliënten toevoegen
 • Cliënten naam bewerken
 • Cliënten adres bewerken
 • Cliënten verplaatsen naar een andere locatie
 • Cliënten verplaatsen naar een andere afdeling
 • Cliënten verplaatsen naar een andere apotheek

Omdat het ECD leidend is voor alle clientinformatie is het niet meer nodig dat iemand dit nog handmatig kan aanpassen in nCare zelf. Wanneer het wordt aangepast in het ECD zal het na de synchronisatie met nCare daar ook goed staan.

Stappen voor een succesvolle implementatie #

 1. Doorgeven van de klantcodes en URL van productie en testomgeving in Nedap aan CareConnections projectleider
 2. CareConnections vraagt koppeling aan bij Nedap
 3. Nedap verifieert bij jou of de koppeling gelegd mag worden: hier moet akkoord op komen
 4. CareConnections maakt omgeving aan en realiseert de koppeling tussen Nedap test en nCare test. De koppeling wordt opgeleverd.
 5. Het is aan jou om de testomgeving naar wens in te richten
 6. Controleren van de koppeling
 7. Na akkoord voor de testomgeving:
  • Productieomgeving inrichten (op dezelfde wijze als stap 5)
  • CareConnections maakt omgeving aan en realiseert de technische koppeling tussen Nedap productie en nCare productie
  • CareConnections brengt in overleg met jou de koppeling live op productie

*De dikgedrukte stappen moeten door jou uitgevoerd worden en zijn hieronder volledig uitgeschreven.

Stap 1 > Doorgeven klantcodes en URLS van de Nedap omgevingen aan CareConnections

De klantcode is te vinden in de te koppelen Nedap Ons-Omgeving:
Ons Administratie -> Beheer -> Instellingen -> Overige instellingen -> Zorginstellinggegevens

Tevens is deze te vinden door onderin Ons Administratie op het versienummer te klikken.

We hebben de klantcode en URL van jullie Nedap testomgeving en productieomgeving nodig.

Ook graag de contactpersoon + mailadres doorgeven, zodat Nedap contact kan zoeken.

Stap 3> Akkoord geven op koppeling in testomgeving

In overeenstemming met Nedap is er een controle stap in het implementatieproces opgenomen. Nedap controleert bij jullie of het akkoord is dat CareConnections een koppeling legt met de Nedap omgeving en nCare omgeving. Het is aan jou om hier een akkoord op te geven aan Nedap, zodat de koppeling gerealiseerd kan worden.

Stap 5> Testomgeving inrichten naar wens

Je ontvangt de inloggegevens van de projectleider. Je start met het inrichten van de nCare omgeving. Als je hier hulp bij nodig hebt, kan de projectleider van CareConnections hierbij ondersteunen.
Het is voldoende om onderstaande instellingen eerst bij enkele locaties, cliënten en medewerkers van verschillende locaties te testen. Omdat het in eerste instantie om een testomgeving gaat, kun je aan de hand van deze resultaten concluderen of de koppeling goed werkt. In de productieomgeving moeten alle instellingen wel voor alle locaties, cliënten en medewerkers worden gedaan.

Om de testomgeving in te richten ga je naar https://web.acceptance.ncare.nl/

 1. Log in met de inloggegevens die je hebt ontvangen.
  1. Als er nog geen locaties bestaan ga je direct naar stap 2. Als er al locaties bestaan klik je rechtsboven in beeld op ‘Aanpassen’. Ga naar ‘Algemeen Beheer Organisatie’, Instellingen, Algemeen.
 2. Hier zie je een onderdeel genaamd ‘Locaties’ en druk op de knop ‘toevoegen’.
 3. Vul hier de naam van locatie in, zoals je die wilt zien in nCare. Vul het mailadres in waarop de back-up toedienlijsten ontvangen moeten worden (in de testomgeving mag je een fictief adres invullen). Dit kan een algemeen mailadres van de locatie zijn. Let op: maak meerdere locaties aan als je de back-uplijsten van elkaar wil scheiden. Vul het wachtwoord in waarmee de back-uplijsten beveiligd moeten worden en kies voor ‘Opslaan’.
 4. Maak de gewenste locaties aan waarnaartoe je de cliënten wilt synchroniseren vanuit Nedap. Je kunt één locatie aanmaken waaronder alle cliënten gaan vallen (ingedeeld in afdelingen/wijken), of je kunt meerdere locaties aanmaken.
 5. In de Nedap koppeling worden afdelingen automatisch aangemaakt. Werken jullie in de wijk? Dan moeten de wijken handmatig worden toegevoegd. Daarom geldt alleen voor thuiszorg: klik op Instellingen, Afdelingen/Wijken en klik op Toevoegen. Voeg de wijk(en) per locatie toe. Let goed op dat type ‘Wijk’ ingesteld staat.

Nedap locaties koppelen aan nCare locaties #

Jij als beheerder bent in regie. Je kunt zelf bepalen welke locaties, afdelingen of wijken je vanuit Nedap wilt synchroniseren naar nCare. In nCare werken we met 3 niveaus:

 • Organisatie
  • Locaties
   • Afdelingen/wijken

Onder de afdelingen/wijken vallen de cliënten.

 1. Ga naar ‘Instellingen’ en kies voor ‘Nedap koppeling’
 2. Je ziet hier het locatiegram uit jullie Nedap ONS testomgeving
 3. Links in beeld selecteer je de locatie/afdeling/wijk die je vanuit Nedap wil synchroniseren. Wanneer je een locatie/afdeling/wijk aanvinkt, verschijnt er rechts een dropdown menu met de locaties en eventueel wijken die je in nCare hebt aangemaakt
 4. Selecteer nu de nCare locatie waarmee je de Nedap locatie wilt koppelen.

  Na de selectie ziet dat er zo uit:
 5. Selecteer nu alle afdelingen/wijken die je wilt aanmaken in nCare. Alleen onder afdelingen/wijken kunnen cliënten vallen in nCare. Niet onder locaties.
 6. Als er al afdelingen/wijken bestaan in nCare dan kan je deze nu koppelen door ze te selecteren in de dropdown menu zoals je dat net gedaan hebt met de locatie.
  Gaat het om een nieuwe afdeling? Selecteer dan de optie ‘Nieuwe afdeling voor locatie *naam locatie’. Er wordt dan automatisch een afdeling aangemaakt in nCare met dezelfde naam zoals deze in Nedap ONS staat. Let op: werken jullie in de wijk? Maak dan eerst handmatig een wijk aan (zie hierboven voor instructies).

  Hebben jullie in Nedap kamers/appartementen als (sub)locaties aangemaakt? Maak dan eerst zelf een afdeling aan in nCare via Instellingen, Afdelingen/Wijken, waarna je alle kamernummers koppelt met dezelfde afdeling:
 7. Alles gekoppeld naar wens? Kies dan voor ‘Opslaan’.
 8. Je krijgt nu een melding in beeld die een samenvatting geeft van wat je hebt ingesteld. Wanneer je kiest voor ‘Doorgaan’ dan wordt alles aangemaakt zoals ingesteld. De cliënten en medewerkers komen door na de eerst volgende synchronisatie.

Optionele instellingen #

Klik boven het locatiegram, naast Nedap koppeling, op Instellingen.

Medewerkers #

Het is mogelijk om medewerkers vanuit Nedap te synchroniseren naar nCare. Daardoor hoef je geen nCare accounts aan te maken. Om deze functie in te schakelen, zet je het vinkje aan bij Synchroniseer medewerkers.

Let op:

 • Gebruikers krijgen in nCare alleen toegang tot de afdelingen/wijken waar zij in Nedap ook toegang toe hebben. Dit wordt op basis van de kostenplaats van de organisatorische eenheid van de medewerker bepaald. Deze kostenplaats moet in Nedap hetzelfde zijn als de kostenplaats van de afdeling/wijk in Nedap. Dit wordt hieronder verder uitgelegd.
 • Zijn er al gebruikers handmatig of via een import aangemaakt in nCare, omdat jullie bijvoorbeeld al met nCare werken? Deze accounts worden alleen geüpdatet door de Nedap koppeling als de gebruikersnaam in nCare en Nedap overeenkomt. Anders worden er nieuwe accounts aangemaakt op basis van de Nedap gegevens.

Algemene locatie koppelingen #

De Nedap koppeling werkt standaard bij organisaties die in Nedap cliënten hebben met enkel een hoofdlocatie. Hebben jullie ook algemene locatie koppelingen ingesteld in Nedap?

Zet dan het vinkje aan in het tweede vakje: ‘Sta toe dat cliënten ook vanuit hun Nedap sub-locatie naar nCare gesynchroniseerd worden’. Let op:

  • Als een cliënt verschillende locaties heeft in Nedap en deze staan met verschillende afdelingen/wijken in het locatiegram nCare gekoppeld, dan komt de cliënt niet door in de koppeling (cliënt Z in onderstaande afbeelding).
  • Als één van de locaties in Nedap is gekoppeld met één afdeling/wijk in nCare en de rest van de locaties is niet gekoppeld, komt de cliënt wel door in nCare (cliënt Q in onderstaande afbeelding).

Startdatum #

Wil je cliënten zonder zorgopnamedatum in Nedap wel in nCare importeren?

Zet dan een vinkje aan bij ‘Importeer cliënten zonder startdatum’.

Apotheken toevoegen #

Nu je de locaties en afdelingen hebt aangemaakt en je de juiste instellingen hebt gedaan, moeten de apotheken worden toegevoegd. Dit gebeurt per locatie.

 1. Ga naar ‘Instellingen’ en kies voor ‘Apotheken’.
 2. Linksboven zie je de naam van de locatie en rechts daarvan de knop ‘Toevoegen’
 3. Hier kun je vervolgens de apotheken toevoegen. Let op: het zijn fictieve apotheken omdat het een testomgeving is. In de productieomgeving voer je hier de eigen apotheken in.
 4. Voeg de volgende apotheken toe in de testomgeving van nCare. De apotheken worden gematched op AGB code.
  AGB code Naam
  99999999     SpecflowTestApotheek
  02099999     Testapotheek NCare
 5. Als je de apotheek hebt geselecteerd kan je op Ok klikken. Je hoeft geen aanvullende instellingen te selecteren
 6. Herhaal dit voor alle aangemaakte locaties.

Standaard rol instellen #

Heb je ‘Synchroniseer medewerker’ aan staan? Stel dan een standaard rol in voor nieuwe gebruikers. Dit is de rol die automatisch aan alle nieuwe accounts wordt toegekend. Het is helaas technisch niet mogelijk om de rollen/rechten vanuit Nedap ONS over te nemen. Daarom is ervoor gekozen een standaard rol te kiezen bij de synchronisatie, waarbij jullie vrij zijn de uitzonderingen handmatig te muteren in nCare.

Ga naar Instellingen > Rollen > Selecteer de gewenste rol > Kies wijzigen > Selecteer bovenin het scherm ‘Standaard rol voor nieuwe gebruikers’.

Doe dit slechts voor één rol, zodat elke nieuwe geïmporteerde gebruiker deze standaard rol krijgt in nCare. De meest gebruikte rol in nCare is ‘Verplegende/Verzorgende’.

Inrichten testomgeving nCare voor de koppeling met Nedap ONS #

De instellingen in nCare zijn nu gereed. De volgende stap is het instellen van de Nedap testomgeving. Het is voldoende om onderstaande instellingen bij enkele cliënten en medewerkers van verschillende locaties te testen. Omdat het in eerste instantie om een testomgeving gaat, kun je aan de hand van deze resultaten concluderen of de koppeling goed werkt. In de productieomgeving moeten alle instellingen wel voor alle cliënten en medewerkers worden nagegaan.

Cliënten #

Vanuit Nedap ONS worden alle cliënten van de geselecteerde locaties/afdelingen/wijken naar nCare gesynchroniseerd. Alle bestaande cliënten in nCare worden geüpdatet en alle cliënten die nog niet bestaan in nCare komen als ‘geblokkeerd’ in nCare te staan.   De volgende velden zullen vanuit Nedap ONS worden geüpdatet bij cliënten:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Adres

Voorwaarden #

 • Om een nieuwe cliënt vanuitNedap ONS naar nCare te kunnen synchroniseren moet een cliënt in Nedap ONS een geldig BSN ingevuld hebben. Om bestaande cliënten in nCare te updaten vanuit Nedap ONS moeten de BSN nummers in beide omgevingen
 • De cliënt moet een apotheek in Nedap ONS hebben die ook in nCare bekend is. Voor de testomgeving zijn er twee testapotheken aangemaakt. Eén van deze twee apotheken stel je bij enkele cliënten in Nedap ONS in als externe zorgverlener. De AGB code van de apotheek moet in nCare en Nedap overeenkomen.
  Let op: voor een succesvolle synchronisatie moet per cliënt slechts één apotheek in Nedap ONS gekoppeld zijn.
 • De hoofdlocatie of een algemene locatie van de cliënt in Nedap moet in het locatiegram in nCare zijn gekoppeld aan een afdeling/wijk in nCare. Dit heb je in de voorgaande stappen ingesteld.

Huisarts #

De huisarts van de cliënt wordt overgenomen in nCare. Het is niet verplicht om een huisarts in Nedap in te voeren bij de cliënt.

Als de huisarts is ingesteld bij de cliënt in Nedap, moet de huisarts ook voorkomen in de nCare database. Als de huisarts bij nCare onbekend is, wordt de cliënt niet gesynchroniseerd (zie Stap 6 voor instructies in dit geval).

Medewerkers en autorisatie #

In de koppeling tussen Nedap ONS en nCare worden medewerkers die aan onderstaande voorwaarden voldoen gesynchroniseerd van Nedap ONS naar nCare tenzij deze functionaliteit is uitgeschakeld in nCare.

De Nedap ONS gebruikersnaam zal ook de gebruikersnaam zijn voor nCare. Alle medewerkers worden geautoriseerd voor dezelfde locaties en afdelingen als in Nedap ONS. De medewerkers krijgen de standaard rol die in nCare is aangevinkt.

Accounts die vanuit Nedap ONS naar nCare worden gesynchroniseerd, zijn inactief in nCare, totdat ze handmatig worden geactiveerd.

Voorwaarden #

 • Om een Nedap ONS account naar nCare te kunnen importeren moet het account in Nedap aan de volgende eisen voldoen:
  • Naam gevuld
  • E-mailadres Let op: is het veld e-mailadres gevuld, dan wordt dit overgenomen in het nCare account. Is dit veld leeg en is het privé e-mailadres gevuld, dan wordt dit e-mailadres overgenomen in het nCare account.
  • De medewerker moet gekoppeld zijn aan een organisatorische eenheid
  • De medewerker moet een dienstverbandnummer hebben
 • Het kostenplaatsnummer bij de locaties/afdelingen/wijken in Nedap en het kostenplaatsnummer bij de Organisatorische eenheid van de gebruiker in Nedap ONS moeten exact overeenkomen, anders worden de medewerkers niet geïmporteerd in nCare en kunnen de medewerkers niet geautoriseerd worden voor de locaties/afdelingen. Hieronder wordt uitgelegd wat er precies moet gebeuren.
 • Medewerkers met een organisatorische eenheid van een team dat niet in nCare is gekoppeld (in het locatiegram), worden niet in nCare geïmporteerd.

Controle na synchronisatie #

Wanneer alles is ingericht kan je na de eerste synchronisatie controleren of alles goed is doorgekomen.

Wijken en afdelingen #

Vanuit Nedap ONS worden alle geselecteerde wijken en afdelingen toegevoegd of geüpdatet in nCare. Controleer of de afdelingen/wijken zijn doorgekomen in nCare zoals gewenst.

Cliënten #

Cliënten die zijn gesynchroniseerd vanuit Nedap, worden in eerste instantie als ‘geblokkeerd’ weergegeven in nCare. Wil je de nieuwe cliënten in nCare activeren? Ga dan in nCare naar het tabblad cliënten. Selecteer de juiste afdeling of wijk en vink de optie ‘Geblokkeerde cliënten tonen’ aan. Dan moeten de cliënten getoond worden die vanuit Nedap zijn geïmporteerd.

Klik een cliënt aan en klik rechtsonder in beeld op ‘Deblokkeren’. De cliënt is daarna actief.

Controleer:

 1. Alle cliënten die al in nCare stonden nog actief zijn
 2. Alle nieuwe cliënten uit Nedap ONS hebben de status geblokkeerd met als reden ‘Automatisch geïmporteerd’

Missen er cliënten? Klik dan op het huisje linksboven in beeld in nCare web en controleer het veld ‘ECD import fouten’ linksonder in beeld.

Klik op de fouten; daar vind je de reden van de importfout.

Huisartsen en apothekers #

 1. De apotheek die bij de client staat komt overeen met de apotheek inNedap ONS
  • Je kan de apotheek bij de cliënten controleren door in nCare naar het tabje ‘Cliënten’ te gaan, selecteer de juiste afdeling of wijk, zoek de cliënt op, in het tabje Algemeen staat de apotheek.
  • Status apotheek is: ‘Wacht op acceptatie apotheek’
 1. De huisarts die bij de cliënt staat komt overeen met de huisarts in Nedap ONS
  • Je kan de huisarts bij de cliënten controleren door in nCare naar het tabje ‘Cliënten’ te gaan, selecteer de juiste afdeling of wijk, zoek de cliënt op, in het tabje Algemeen staat de
  • Is de reden van een niet geïmporteerde cliënt dat de huisarts niet bekend is in nCare? Geef dit door aan de projectleider zodat de huisarts in nCare wordt toegevoegd.

Medewerkers en autorisatie #

Bij Instellingen > Gebruikers zie je een lijst met accounts staan.

De gebruikersnamen van deze accounts komen overeen met de Nedap gebruikersnamen

Alle accounts zijn inactief. Dit zie je doordat er geen vinkje staat bij ‘gebruiker is actief’ en doordat de startdatum in de toekomst staat.

Je kunt een gebruiker activeren door op de knop ‘Activeren’ te klikken. Op het moment dat je op Activeren klikt, krijgt de gebruiker een activatiemail met inlog instructies.

Dit doe je niet in de testomgeving, wel in de productie omgeving. Het wachtwoord kan de gebruiker zelf instellen door middel van deze mail.

Bij het tabje rollen moet de gebruiker geautoriseerd zijn voor dezelfde locaties en afdelingen/wijken als ingesteld is in Nedap ONS voor deze gebruiker. Deze rol is handmatig aan te passen per gebruiker.
Klik op de grijze knop Wijzigen en dan op Instellingen afdeling/wijk om te controleren of de gebruiker tot de juiste afdeling/wijk is geautoriseerd:

Inrichten productieomgeving nCare voor de koppeling met Nedap ONS #

Zijn alle gewenste gegevens doorgekomen in nCare? Vraag dan de productieomgeving aan bij de projectleider, zodat je hier de inrichting kunt doen. Je ontvangt hier inloggegevens voor. De URL van de productieomgeving is web.ncare.nl.

De inrichting gaat op dezelfde wijze zoals bij stap 5 is uitgewerkt maar dan met de daadwerkelijke gegevens van de cliënten (apotheek, huisarts, etc).

Is er iets onduidelijk, of heb je hulp nodig? Vraag dan de projectleider om met je mee te kijken.

Deeplink Nedap ONS naar nCare iOS app #

Wat houdt de koppeling in? #

Je kan in je ECD een extra knop (laten) maken binnen het cliëntendossier, waarachter een deeplink hangt die je direct naar de client leidt in de nCare iOS app.

Wat is er nodig om de koppeling te implementeren? #

Deze deeplink moet worden aangevuld met een External ID uit het ECD.

Voorbeeld van de Nedap Deeplink:

=> https://directnaar.ncare.nl/patient?externalId=(clientID uit ECD)

Inrichten in Nedap ONS #

Om de url in te richten in Nedap ONS, kan je deze link raadplegen:

https://support.nedap-healthcare.com/topic/ons-dossier-snelkoppelingen-binnen-het-cli-ntdossier

App versie #

Om de deeplink functionaliteit te laten werken dient ten minste deze versie van de app gebruikt te worden, of hoger:

 

iOS App versie: >=  1.11.14

Mobile device management #

Indien gebruik gemaakt wordt van een MDM moet afhankelijk van het gekozen URL typen het volgende toegestaan worden.

Universal Link

https://developer.apple.com/ios/universal-links/

Services

Daarnaast dienen de volgende webservices bereikbaar te zijn (firewall):

Productie

https://directnaar.ncare.nl

https://soft.services.ncare.nl

De URL #

De service voert een strenge validatie uit op de meegegeven URL. Als die afwijkt van onderstaande format zal deze niet werken en een foutmelding weergeven. Wees secuur in het overnemen van alle delen van de URL en let op dat de juiste omgeving gebruikt wordt.

https://directnaar.ncare.nl/patient?externalId=

Universal Link #

De app is in te stellen op een omgeving: development, test, acceptatie en productie. Op het moment dat een URL geopend wordt in de app zal wel gecheckt worden of de URL bij de betreffende omgeving hoort. Als dat niet het geval is zal een melding weergeven worden.

Uitleg foutmeldingen #

App opent niet na klikken op Universal Link

Wanneer je wisselt tussen verschillende types van de app (AppStore, AppCenter, Test Flight) moet je het volgende aanhouden:

 • Verwijder het vorige type
 • Start het device opnieuw
 • Installeer het nieuwe type

Bijvoorbeeld:

 • Ik heb nu de AppStore versie geïnstalleerd en wil naar de Testflight versie
 • Verwijder de AppStore versie
 • Start device opnieuw
 • Installeer Testflight versie

Als je dit niet doet zal de app niet geopend worden als je op een link klikt. Daarnaast werken de deeplinks/universal links niet optimaal als je twee verschillende types gelijktijdig geïnstalleerd hebt, probeer dat dus te voorkomen.

Foutcodes #

Deze foutcodes kunnen op dit moment getoond worden aan de gebruikers. In de voorbeelden wordt meestal gebruik gemaakt van het veld: “id” in de URL. Hier kan echter ook een van de ander ondersteunde velden gebruikt worden zoals bijvoorbeeld “externalId”.

URI_STRING_EMPTY
Oplossen door: nCare
De service heeft een lege URL ontvangen van de app en kan daardoor niet bepalen wat geopend moet worden.

URI_STRING_CONVERSION_FAILED
Oplossen door: beheerder
Als deze melding weergeven wordt zit hoogstwaarschijnlijk een niet ondersteund teken in de URL die geopend wordt.
Voorbeeld
Fout: https://directnaar.ncare.nl|patient?id=1
Goed: https://directnaar.ncare.nl/patient?id=1

URI_UNKNOWN_SCHEME
Oplossen door: beheerder
Zal in de praktijk bijna niet voor komen maar kan voorkomen als de URL waarop geklikt wordt een ongeldig schema heeft. 9/10 keer zal de gebruiker een fout in Safari of van iOS krijgen maar in het zeldzame geval dat dat goed gaat zal deze melding getoond worden.

Voorbeeld
Fout: httpss://directnaar.ncare.nl/patient?id=1
Goed: https://directnaar.ncare.nl/patient?id=1

URI_ENVIRONMENT_MISMATCH
Oplossen door: gebruiker/beheerder
Komt voor als de service een link voor een andere omgeving ontvangt dan verwacht wordt. Als de gebruiker bijvoorbeeld in de app de “test” omgeving geselecteerd heeft en een link voor de productie omgeving opent zal deze melding getoond worden.

Voorbeelden
Fout:
• App: test
• https://directnaar.acceptance.ncare.nl/patient?id=1
Goed:
• App: test
• https://directnaar.test.ncare.nl/patient?id=1
Fout:
• App: productie
• https://directnaar.test.ncare.nl/patient?id=1
Goed:
• App: productie
• https://directnaar.ncare.nl/patient?id=1

TARGET_TYPE_CONVERSION_NOT_ENOUGH_SEGMENTS
Oplossen door: beheerder
Indien de URL geen type indicator bevat zal deze melding getoond worden.

Voorbeeld
Fout: https://directnaar.ncare.nl/?id=1
Goed: https://directnaar.ncare.nl/patient?id=1

TARGET_TYPE_CONVERSION_SEGMENT_UNRECOGNIZED
Oplossen door: beheerder
De type indicator in de URL wordt niet herkend door de service. Op dit moment ondersteund de service: patiënt.

Voorbeeld
Fout: https://directnaar.ncare.nl/niet-ondersteund?id=1
Goed: https://directnaar.ncare.nl/patient?id=1

TARGET_TYPE_EMPTY
Oplossen door: nCare
De service heeft een probleem met het doorgeven van de type indicator.

TARGET_TYPE_NOT_IMPLEMENTED
Oplossen door: nCare
De service heeft een probleem met het verwerken van de type indicator.

QUERY_STRING_CONVERSION_FAILED
Oplossen door: beheerder
Deze melding zal getoond worden als de URL een ongeldig teken bevat.

Voorbeeld
Fout: https://directnaar.ncare.nl/patient?ïd=1
Goed: https://directnaar.ncare.nl/patient?id=1

QUERY_STRING_KEY_UNRECOGNIZED
Oplossen door: beheerder
Deze melding zal getoond worden als de URL een key bevat die niet herkend wordt door de service. Op dit moment ondersteund de service: id, externalId.

Voorbeeld
Fout: https://directnaar.ncare.nl/patient?niet-ondersteund=1
Goed: https://directnaar.ncare.nl/patient?id=1

QUERY_STRING_KEY_DOUBLE
Oplossen door: beheerder
Deze melding zal getoond worden als de URL een dubbele key bevat.

Voorbeeld
Fout: https://directnaar.ncare.nl/patient?id=1&id=1
Goed: https://directnaar.ncare.nl/patient?id=1
Fout: https://directnaar.ncare.nl/patient?id=1&id=2
Goed: https://directnaar.ncare.nl/patient?id=1

QUERY_STRING_ID_PARAMETER_MISSING
Oplossen door: beheerder
De melding wordt getoond als de URL geen geldige identificatie methode bevat.
Fout: https://directnaar.ncare.nl/patient
Goed: https://directnaar.ncare.nl/patient?id=1

QUERY_STRING_COLLECTION_NULL
Oplossen door: nCare
De service heeft een probleem met het verwerken van de URL.

QUERY_STRING_ID_CONVERSION_FAILED
Oplossen door: beheerder
De melding wordt getoond als de identificatie methode geen geldig type heeft. Het “id” veld moet altijd numeriek zijn.
Fout: https://directnaar.ncare.nl/patient?id=abc
Goed: https://directnaar.ncare.nl/patient?id=1

QUERY_STRING_ID_TYPE_UNRECOGNIZED
Oplossen door: nCare
De service heeft een probleem met het verwerken van de URL.

PATIENT_OR_PLACEMENT_NOT_FOUND
Oplossen door: beheerder
De link bevat het id van een patiënt die:
• niet gevonden kan worden
• geen geldige verblijfplaats heeft
• geblokkeerd is
Controleer of het id van de patiënt in de URL overeenkomt met het id van de patiënt in nCare. Check vervolgens of de patiënt een geldige verblijfplaats heeft in het systeem en niet geblokkeerd is.

USER_PERMISSION_DENIED
Oplossen door: beheerder
De link bevat het id van een patiënt die waar de app gebruiker geen rechten voor heeft. Controleer of de gebruiker de juiste rechten heeft om de patiënt te mogen openen.

MESSAGE_EMPTY_SUCCESS_RESPONSE
Oplossen door: gebruiker/nCare
In de communicatie tussen de service en app is iets fout gegaan. De service heeft de link kunnen verwerken maar de app heeft data ontvangen die niet valide is. Controleer of de laatste versie van de app gebruikt wordt en de internetverbinding stabiel is.

MESSAGE_EMPTY_FAILURE_RESPONSE
Oplossen door: gebruiker/nCare
In de communicatie tussen de service en app is iets fout gegaan. De service heeft de link niet kunnen verwerken en de app heeft data ontvangen die niet valide is. Controleer of de laatste versie van de app gebruikt wordt en de internetverbinding stabiel is.

DATA_EMPTY_SUCCESS_RESPONSE
Oplossen door: gebruiker/nCare
In de communicatie tussen de service en app is iets fout gegaan. De service heeft de link kunnen verwerken maar de app heeft data ontvangen die niet valide is. Controleer of de laatste versie van de app gebruikt wordt en de internetverbinding stabiel is.

HTTP_FAILURE_RESPONSE
Oplossen door: nCare
De service heeft een fout veroorzaakt bij het verwerken van de link, probeer het later nog een keer.

UNABLE_TO_PARSE_RESPONSE
Oplossen door: gebruiker/nCare
In de communicatie tussen de service en app is iets fout gegaan. De service heeft de link kunnen verwerken en de app heeft data ontvangen die niet valide is. Controleer of de laatste versie van de app gebruikt wordt en de internetverbinding stabiel is.

UNABLE_TO_CONNECT_TO_SERVICE
Oplossen door: gebruiker/nCare
In de communicatie tussen de service en app is iets fout gegaan. De app heeft geen verbinding kunnen maken met de service. Controleer of de laatste versie van de app gebruikt wordt en de internetverbinding stabiel is.

ERROR_DESCRIPTION_EMPTY
Oplossen door: gebruiker/nCare
In de communicatie tussen de service en app is iets fout gegaan. De service heeft de link niet kunnen verwerken maar de app is niet in staat om de foutmelding uit de gegevens te halen. Controleer of de laatste versie van de app gebruikt wordt en de internetverbinding stabiel is.

LOCATION_NOT_FOUND_IN_DATABASE
Oplossen door: gebruiker/beheerder/nCare
De service heeft de link succesvol verwerkt en data teruggegeven aan de app. Op dit moment is de locatie niet bekend in de app. Dit kan bijvoorbeeld komen door:
• Rechten die aangepast zijn na inloggen gebruiker
• Locatie aangemaakt na inloggen gebruiker
• Onvoldoende rechten voor de gebruiker
• Oude app versie
De gebruiker kan proberen opnieuw in te loggen en de link opnieuw te openen. De beheerder zou de rechten van de gebruiker kunnen controleren.

DEPARTMENT_NOT_FOUND_IN_DATABASE
Oplossen door: gebruiker/beheerder/nCare
De service heeft de link succesvol verwerkt en data teruggegeven aan de app. Op dit moment is de afdeling niet bekend in de app. Dit kan bijvoorbeeld komen door:
• Rechten die aangepast zijn na inloggen gebruiker
• Afdeling aangemaakt na inloggen gebruiker
• Onvoldoende rechten voor de gebruiker
• Oude app versie
De gebruiker kan proberen opnieuw in te loggen en de link opnieuw te openen. De beheerder zou de rechten van de gebruiker kunnen controleren.