Wat betekent de optie ‘Informatie-uitwisseling apotheek’ bij de cliënt in nCare?

Bij het toevoegen of wijzigen van een cliënt in nCare, is het mogelijk om vast te leggen dat de cliënt toestemming geeft aan de apotheek om persoonsgegevens en medicatiegegevens, welke nodig zijn voor het uitvoeren van zorgtaken, beschikbaar te stellen aan de zorgorganisatie.

De inhoudelijke afspraak en toestemming wordt onderling, tussen zorgorganisatie en apotheek geregeld. In nCare kan vervolgens worden vastgelegd of dit is geregeld, door bij het toevoegen van de cliënt bij ‘De cliënt geeft toestemming voor het uitwisselen van medicatie-informatie met de apotheek’ ‘Ja’ aan te vinken. Je kunt dit ook aangeven bij bestaande cliënten, in nCare web bij de cliënt via het tabblad Algemeen. Dan is op een laagdrempelige manier vastgelegd en in te zien dat een cliënt toestemming heeft gegeven.
Let op: dit is optioneel in te vullen en niet verplicht.

In de inhoudelijke afspraak verklaart de cliënt te zijn geïnformeerd dat de apotheek de gegevens middels nCare beschikbaar stelt aan de zorgorganisatie. Hier vind je een voorbeeldformulier dat hiervoor kan worden gebruikt:

Voorbeeld toestemmingsverklaring digitale gegevensuitwisseling