Worden alle recepten voor het bestellen van medische hulpmiddelen naar de landelijke leveranciers doorgezet, of worden er ook nog recepten in de eigen apotheek ontvangen?

Dit is afhankelijk van het wondtype en de zorgverzekeraar. 

Voor acute kortdurende wondzorg ontvangt de apotheek de recepten en worden deze geleverd en gefactureerd door de apotheek zelf.  

Chronische wondzorg heeft zowel landelijke als lokale contracten. nCare routeert de bestellingen afhankelijk van deze overeenkomsten. Dit betekent dat de apotheek alleen nog de recepten ontvangt die zij ook zelf mogen leveren.