Waarom staan wijzigingen niet direct in nCare om af te tekenen?

De wijzigingen worden pas zichtbaar nadat deze zijn ingelezen in nCare.

Het proces is als volgt:

  • Een huisarts schrijft iets voor
  • De huisarts geeft dit door aan de apotheker
  • De apotheker verwerkt het in het apotheeksysteem
  • Vanuit het apotheeksysteem wordt elke dag een nieuwe medicatielijst naar nCare gestuurd op een vast tijdstip (door apotheker ingesteld). Daarna zijn doorgevoerde wijzigingen zichtbaar in nCare.
  • Maar daarnaast kan de apotheker ook handmatig een nieuwe medicatielijst naar nCare sturen. In dat geval is de wijziging direct zichtbaar in nCare.

Het is dus afhankelijk van meerdere zaken wanneer jullie in nCare kunnen aftekenen. Ons advies is om bovenstaande punten met de huisarts en apotheker te bespreken om hier werkafspraken over te maken.