Voorwaarden synchroniseren cliënten vanuit Nedap ONS

Voorwaarden:

  • Om een nieuwe cliënt vanuitNedap ONS naar nCare te kunnen synchroniseren moet een cliënt in Nedap ONS een geldig BSN ingevuld hebben. Om bestaande cliënten in nCare te updaten vanuit Nedap ONS moeten de BSN nummers in beide omgevingen
  • De cliënt moet een apotheek in Nedap ONS hebben die ook in nCare bekend is. Voor de testomgeving zijn er twee testapotheken aangemaakt. Eén van deze twee apotheken stel je bij enkele cliënten in Nedap ONS in als externe zorgverlener. De AGB code van de apotheek moet in nCare en Nedap overeenkomen. Let op: voor een succesvolle synchronisatie moet per cliënt slechts één apotheek in Nedap ONS gekoppeld zijn.
  • De hoofdlocatie of een algemene locatie van de cliënt in Nedap moet in het locatiegram in nCare zijn gekoppeld aan een afdeling/wijk in nCare. Dit heb je in de voorgaande stappen ingesteld.