Toedienen in de nCare app

Ronde starten

Als je in de afdelingsmodus werkt, moet een ronde eerst worden gestart. Voordat je kan
beginnen met het aftekenen van medicatie, druk je rechtsboven op het wekkertje met de
rondetijd om de ronde te starten.

In de wijkmodus hoef je geen ronde te starten; je kunt direct starten met aftekenen.


Klik op een cliënt en vervolgens op de rode balk met een cijfer of ? erop.

Het toedienscherm van deze medicatie opent nu. Je ziet dat het geplande aantal al is
ingevuld. Indien nodig kan je ook een aantekening toevoegen. Je kunt het aantal wijzigen,
daarbij ben je verplicht een reden in te voeren. Klik op ‘Toedienen’ om af te tekenen.


De toediening is nu opgeslagen en heeft een groene kleur, met het gegeven aantal, tijdstip
van geven + de naam van de gebruiker.


De knop wordt geel als je een ander aantal aftekent dan van tevoren was gepland.

Foutieve toediening

Wanneer je een afgetekende toediening wilt wijzigen, dan is dit mogelijk. Dit kan je alleen
wijzigen op de dag waarop je hebt afgetekend, hierna is wijzigen niet meer mogelijk. Ga hiervoor
naar de cliënt waarbij je een toediening wilt wijzigen. Klik op het balkje met daarin [aantal] om [tijd] door [gebruiker],
pas het aantal aan, geef de reden van wijziging op en klik op toedienen.

Zonodig medicatie 

Bij het toedienen van zonodig medicatie wordt de toediening 2 uur lang weergegeven in de balk, hierna verdwijnt de registratie. Alle historische toedieningen kunnen ingezien worden door op het i-teken te klikken. Hierdoor kan gecontroleerd worden of de medicatie reeds is toegediend.