Toedienen in de nCare app

Ronde starten

Als je in de afdelingsmodus werkt, moet een ronde eerst worden gestart. Voordat je kan
beginnen met het aftekenen van medicatie, druk je rechtsboven op het wekkertje met de
rondetijd om de ronde te starten.
In de wijkmodus hoef je geen ronde te starten; je kunt direct starten met aftekenen.


Klik op een client en vervolgens op de rode balk met een cijfer of ? erop.

Het toedienscherm van deze medicatie opent nu. Je ziet dat het geplande aantal al is
ingevuld. Indien nodig kan je ook een aantekening toevoegen. Je kunt het aantal wijzigen,
daarbij ben je verplicht een reden in te voeren. Klik op ‘Toedienen’ om af te tekenen.


De toediening is nu opgeslagen en heeft een groene kleur, met het gegeven aantal, tijdstip
van geven + de naam van de gebruiker.


De knop wordt geel als je een ander aantal aftekent dan van tevoren was gepland.