Ontvang ik als apotheker de informatie betreffende de wond in de bestelling van medische hulpmiddelen?

Alle noodzakelijke informatie voor de bestelling van de medische hulpmiddelen en controle op doelmatigheid wordt automatisch in de bestelling aangeleverd.