Waar staat dit:
Algemeen beheer organisatie > Instellingen > Algemeen

Benodigde rechten:
Algemeen beheer organisatie

Op deze pagina kan je de algemene instellingen op organisatieniveau beheren en inzien.
Gegevens die je kan inzien:

 • Naam organisatie
 • AGB code organisatie
 • Automatische uitlog/vergrendeltijd

Gegevens die je kan wijzigen:

 • Automatisch uitlog/vergrendeltijd
 • Clientgegevens tonen bij dubbele controle op afstand
 • Ontgrendelen/dubbele controle alleen via pincode

Om gegevens te wijzigen kies je voor ‘Wijzigen’ naast de naam van je organisatie

In het scherm dat vervolgens opent kan je een vinkje aan of uit zetten voor:

 • Clientgegevens tonen bij dubbele controle op afstand
 • Ontgrendelen/dubbele controle alleen via pincode

Of de tijd in minuten aanpassen wanneer een gebruiker bij inactiviteit moet worden uitgelogd bij nCare web of het vergrendelscherm krijgt in de nCare app.
Je kan deze tijd maximaal op 60 minuten zetten.

Locatie beheer #

Waar staat dit:
Algemeen beheer organisatie > Instellingen > Algemeen

Benodigde rechten:
Algemeen beheer organisatie

Locaties toevoegen #

Klik op ‘Toevoegen’ naast de titel ‘Locaties’

Het scherm om een locatie aan te maken opent nu.
De volgende gegevens zijn verplicht om in te vullen:

 • Naam locatie
 • Vinkje aan/uit bij stuur back-up toedienlijsten
  • Advies is om deze altijd aan te laten staan (standaard)
 • Mailadres toedienlijst
  • Naar dit mailadres wordt elke avond rond 21:00 de mail gestuurd met de back-up toedienlijsten die gebruikt kunnen worden indien er een storing is.
 • Mailadres wachtwoord
  • De back-up lijsten in de mail zijn beveiligd met een wachtwoord. Hier stel je in wat dit wachtwoord is.
 • Monitoring
  • Advies is om dit altijd aan te hebben staan zodat altijd duidelijk of er gemiste toedieningen zijn.

Optioneel: Aanbieden aan zorgcentrale #

Je kan een koppeling maken met een zorgcentrale wanneer je gebruik maakt van nCare+
De dubbele controles zullen dan naar de zorgcentrale worden verstuurd

Geef aan of de dubbele controles:

 • Nooit verstuurd moeten worden naar de zorgcentrale (standaard)
 • Altijd
 • Of na x minuten
  • wanneer je deze optie gebruikt zal de dubbele controle eerst intern binnen de organisatie worden aangeboden. Als de controle niet binnen de ingestelde tijd is opgepakt zal deze worden doorgezet naar de zorgcentrale.

Kies hierna met welke zorgcentrale je een contract hebt afgesloten.

En voer daarna het klantnummer in dat je van de zorgcentrale hebt ontvangen.

Optioneel: Gebruik receptenbuffer voor bestellingen #

Vink deze optie aan als bestellingen eerst ter goedkeuring naar de receptenbuffer moeten in plaats van direct door naar de apotheek.

Locaties wijzigen #

Het is mogelijk om locaties te wijzigen.
De volgende gegevens kunnen gewijzigd worden:

 • Naam locatie
 • Mailadres toedienlijst
  • Naar dit mailadres wordt elke avond rond 21:00 de mail gestuurd met de back-up toedienlijsten die gebruikt kunnen worden indien er een storing is.
 • Mailadres wachtwoord
  • De back-up lijsten in de mail zijn beveiligd met een wachtwoord. Hier stel je in wat dit wachtwoord is.
 • Monitoring
  • Advies is om dit altijd aan te hebben staan zodat altijd duidelijk of er gemiste toedieningen zijn.
 • Zorgcentrale instellingen
 • Gebruik receptenbuffer bij bestellingen

Om de gegevens van een locatie te wijzigen klik je op de locatie naam naast de titel ‘Locaties’

Je krijgt nu een lijst met beschikbare locaties te zien
Kies je locatie en kies voor ‘Ok’

Druk nu op ‘Wijzigen’ naast de locatie naam

Onderstaand scherm opent, voer hier de gewenste wijzigingen door en kies voor ‘Opslaan’

Locaties verwijderen #

Een locatie kan alleen worden verwijderd wanneer er nog geen afdelingen met cliënten aan gekoppeld zijn. Wanneer er op de locatie cliënten actief zijn of zijn geweest (dus ook wanneer deze zijn verhuisd naar een andere locatie of zijn geblokkeerd), is het niet meer mogelijk om de locatie te verwijderen.

Het is momenteel nog niet mogelijk om een locatie te archiveren.