Hoe werkt het EVS in nCare?

 

VersieWijzigingsdatumGewijzigd doorBeschrijving
1.118-03-2024Elize van DijkToevoegen Benodigde autorisatie

Benodigde autorisatie #

Alleen gediplomeerd voorschrijvers mogen voorschrijven in het EVS van nCare. Gebruikers zonder diploma mogen voorschrijven, maar mogen niet onderstaande autorisatierechten krijgen. Er moet altijd controle zijn door een gediplomeerd voorschrijver.

De voorschrijver heeft een nCare account nodig met daarin:

 • De persoonlijke AGB code
 • Het BIG registratienummer
 • Het vinkje aan bij ‘is gediplomeerd voorschrijver’
 • De rechten om cliënten in te kunnen zien:
  • Cliënten inzien
 • De rechten om te kunnen voorschrijven en direct naar de apotheek te kunnen versturen:
  • Medicatie voorschrijven (recepten)
  • Medicatie wijzigen (stoppen en voorschrijven)
  • Medicatie stoppen
  • Recepten autoriseren
  • Medicatie stoppen autoriseren
 • Optioneel:
  • Cliënten allergieën inzien
  • Cliënten allergieën bewerken
  • Cliënten contra-indicaties inzien
  • Cliënten contra-indicaties bewerken
  • Medicatie aantekeningen bewerken

Nieuw Recept aanmaken #

Ga in nCare web naar het dossier van de cliënt. Open de tab ‘Medicatie’ en klik op ‘Nieuw recept’. Of ga via ‘Recepten’ naar de knop ‘Nieuw recept’.

Het scherm om een nieuw voorschrift te maken opent.

Zoek het benodigde geneesmiddel op middels PRK of HPK, de toedieningsweg wordt op basis van het geneesmiddel automatisch gevuld.

Tip: vul een gedeelte van de naam van het geneesmiddel in om de resultaten te laden. Voor een sneller en juister zoekresultaat, kan je de de sterkte en eenheid afgekort invoeren om de juiste resultaten te filteren. Zoek bijvoorbeeld: ‘Met t 500’. ‘Met’ staat voor Metformine, ’t’ staat voor tablet.

Vul de dosering in. ‘Dag’ staat standaard ingevuld.

Tip: Je kunt typen in het veld Tijdseenheid en Doseereenheid, en je kunt ‘tab’ gebruiken om naar het volgende veld te gaan. Bijvoorbeeld: ‘1’ (tab) ‘dag’ (tab) ‘1’ (tab) ’tablet’ (klik tablet aan).

Wanneer de dosering onbekend is dan vink je de optie ‘Onbekend’ aan. Het is ook mogelijk om een onregelmatig schema te kiezen, wanneer de doseringen per toedientijd wisselen. Bijvoorbeeld:

Geef hier ook aan of het ‘Zo nodig’ is.

Het is mogelijk om bijvoorbeeld 1-2 maal per tijdseenheid in te vullen.

Optioneel kan je vervolgens aanvullende tekst met betrekking tot de dosering toevoegen.

Je kan nu de toedientijden instellen. Er zijn standaard tijden die je kan gebruiken. Bij een regelmatig schema hoef je alleen de gewenste toedientijden aan te vinken. Dan wordt gelijk de juiste hoeveelheid op die toedientijden ingevuld.
Wil je een tijd aanpassen? Klik op het potlood icoon voor de toedientijd. Hierna kan je de tijd aanpassen. De tijd wordt opgeslagen als je buiten het invulveld klikt.
Om een nieuw tijdstip toe te voegen klik je op het + icoon.

Tip: Mis je altijd bepaalde toedientijden? Vraag dan de beheerder van de organisatie om standaard toedientijden toe te voegen, zodat je die niet telkens handmatig hoeft aan te maken.

Voor instructies over de toediening, bijvoorbeeld ‘malen’ of ‘innemen met appelmoes’ kan het veld ‘Extra doseerinformatie’ gebruikt worden.

Geef hierna een startdatum + tijd op en indien het om een tijdelijk schema gaat, ook een stopdatum + tijd.

Wil je een extra voorschrift toevoegen of een op- of afbouwschema maken? Klik dan na het invoeren van de stopdatum op ‘Voeg nieuw schema toe’. Hiervoor moet er een stopdatum in het eerste schema zijn ingevuld.

Wanneer je kiest voor ‘Ja’ bij het onderdeel ‘Direct starten met toedienen’ wordt er een tijdelijk schema aangemaakt waarop de zorg direct kan aftekenen. Wanneer er voor ‘Nee’ wordt gekozen, moet de apotheek het recept eerst verwerken voordat er kan worden afgetekend in nCare.

Tip: Wanneer niet wordt aangegeven dat direct gestart moet worden, maar achteraf blijkt dat dit toch moet gebeuren, dan kan het voorschrijft alsnog gestart worden vanuit het tabblad Recepten>Recepten onderweg. Door op het groene pijltje voor het voorschrift te klikken, wordt het voorschrift direct gestart en verschijnt op de deellijst. Aftekenen is vanaf dan mogelijk.

Aantal leveren door apotheek is optioneel in te vullen.

In het veld ‘Toelichting op levering’ kan je extra informatie kwijt aan de apotheker, bijvoorbeeld over de levering.
Dit is mogelijk via vrije tekst of een voor gedefinieerde definitie. Standaard staat ‘Regulier leveren’ geselecteerd.

Klik op ‘Opslaan voorschrift’ om het voorschrift naar de apotheek te versturen en indien ingesteld meteen te tonen op de toedienlijst.

Medicatiebewaking #

Daarna volgt de Medicatiebewaking. Om goede bewaking te kunnen doen is het belangrijk dat alle medicatie, Contra-indicaties en allergieën zijn ingevoerd in nCare.

Er kunnen signalen getoond worden met betrekking tot:

 • Dubbelmedicatie
 • Over/onderdosering
 • Interactie met andere geneesmiddelen
 • Contra-indicaties
 • Allergieën
 • Bijzondere kenmerken

We willen benadrukken dat het wel belangrijk is om alle signalen te beoordelen. Door een verkorte tekst te tonen kan dit mogelijk in 1 oogopslag (bv interactie RAAS-remmers en NSAID’s). Voor achtergrondinformatie kan het signaal open geklikt worden. Als een signaal is open geklikt, kan er eventueel een opmerking worden vastgelegd bij het signaal. De signalen kunnen 1 voor 1 worden afgehandeld door per signaal op de knop ‘Gezien&Akkoord’ te klikken of allemaal in 1 keer dor onderaan de pagina op “Alles akkoord en opslaan” te klikken.

Na opslaan van het voorschrift wordt deze verzonden naar de apotheek die bij de cliënt is vastgelegd.

Recept stoppen of wijzigen #

Wil je een bestaand recept wijzigen? Klik dan op het pennetje in het actueel medicatieoverzicht.

Wil je een bestaand recept stoppen? Klik dan op het stopbord in het actueel medicatieoverzicht en selecteer de gewenste stopdatum. Het stoppen is na 2 minuten definitief. Wil je het stoppen annuleren? Klik dan linksonder in beeld op ‘Ongedaan maken’.

 

Verwerking door de apotheek #

Het voorschrift dat je hebt aangemaakt, is altijd een tijdelijk voorschrift in nCare totdat de apotheek het voorschrift heeft verwerkt. Het voorschrift wordt in het medicatieoverzicht getoond met één van de volgende icoontjes:

Het gele driehoek betekent dat er nog niet kan worden afgetekend in nCare. Bij het aanmaken van het voorschrift, is er een edifactbericht naar de apotheek gestuurd. Bij de apotheek moet het nieuwe recept in het apotheekinformatiesysteem worden verwerkt, waarna er een nieuwe import naar nCare verstuurd moet worden vanuit de apotheek met dit nieuwe recept erin. De tijdelijke regel van de voorschrijver verdwijnt en wordt vervangen door het definitieve recept vanuit de apotheek. Het gele icoontje is dan verdwenen.

Het groene rondje betekent dat er al wel kan worden afgetekend in nCare. Maar ook dit is een tijdelijk recept. Bij het aanmaken van het voorschrift, is er een edifactbericht naar de apotheek gestuurd. Bij de apotheek moet het nieuwe recept in het apotheekinformatiesysteem worden verwerkt, waarna er een nieuwe import naar nCare verstuurd moet worden vanuit de apotheek met dit nieuwe recept erin. De tijdelijke regel van de voorschrijver verdwijnt en wordt vervangen door het definitieve recept vanuit de apotheek. Het groene icoontje is dan verdwenen.

Bij het tabblad Recepten kan de status van de recepten gecontroleerd worden.

 • Nog goed te keuren recepten:  recepten die door een ‘niet arts’ zijn voorgeschreven en pas aan de apotheek worden aangeboden wanneer de bevoegde arts deze heeft goedgekeurd.
 • Afgekeurde recepten:  recepten zoals hierboven beschreven die door de bevoegde arts zijn afgekeurd (historie).
 • Recepten onderweg: recepten die niet door de apotheek verwerkt zijn.
 • Verwerkte recepten: recepten die door de apotheek zijn verwerkt.

Via het tabblad Algemeen kan je bij ‘Laatste wijziging vanuit AIS’ zien op welk tijdstip de apotheek voor het laatst een import naar nCare heeft verstuurd:

Wil je weten wat er in de apotheek moet gebeuren om de voorschriften op de juiste manier te verwerken? Kijk dan hier:

EVS: Handmatig nieuwe voorschriften verwerken door de apotheek