Hoe ontvangt de apotheek de bestelling van medische hulpmiddelen vanuit nCare en moet ik als apotheker dan nog een verwijzing opvragen bij de hoofdbehandelaar?

Je ontvangt de bestellingen net zoals je gewend bent van de huisarts, direct in de receptenbuffer van het AIS. De gegevens die je ontvangt zorgen automatisch voor een geldige verwijzing. Je hoeft hierdoor geen recept meer op te vragen bij de arts of verpleegkundig specialist.