Hoe kan ik meerdere gebruikers tegelijk importeren?

In nCare is het mogelijk om middels een bulk import meerdere gebruikers te importeren.
Je hebt hiervoor het bestand ‘Sjabloon import nCare’ nodig.

Download hier het sjabloon: Download import nCare sjabloon.

In dit Excel bestand voer je de gegevens van de gebruikers volgens de eisen in:

Veldnaam validatie verplicht opmerkingen
Voornaam max 100 characters JA
Achternaam max 100 characters JA
Geslacht M or V JA
Geboortedatum datum JA Alleen volgend format wordt geaccepteerd: dd-mm-jjjj (geboortedatum mag fictief zijn)
Mobiel telefoonnummer 10 numeriek NEE Geen landcodes, bijvoorbeeld 0612345678
Email-adres max 255 karacters NEE Moet uniek zijn per gebruiker.
AGBCode 8 numeriek JA Bij voorschrijvers moet een echte AGB-code worden ingevoerd. Bij alle overige gebruikers 12345678.
Gebruikerscode max 100 karacters JA Moet uniek zijn per organisatie
Gebruikersnaam max 40 karacters JA Moet uniek zijn per organisatie bij voorkeur het email adres
Startdatum toegang datum NEE dd-mm-jjjj, Datum van eerst mogelijke toegang tot NCare
Einddatum toegang datum NEE dd-mm-jjjj, Datum van laatst mogelijke toegang tot NCare
Wachtwoord JA Moet aan de volgende eisen voldoen:
– minstens 9 karakter
– minstens 1 hoofdletter
– minstens 1 kleine letter
– minstens 1 getal
– minstens 1 symbool
Locatie van toegang locatie moet bestaan binnen NCare JA Locatie moet bestaan in NCare, of ‘ALLE LOCATIES’ indien een gebruiker toegang moet krijgen tot alle locaties van de organisatie
Rol bij locatie van toegang rol moet bestaan binnen NCare NEE Als een locatie is opgegeven moet er ook een rol worden opgegeven. Rol moet bestaan binnen NCare. Er is één combirol van beheerder en verzorgende/verplegende beschikbaar. Deze combirol is bedoeld voor gebruikers die zowel de rechten van beheerder als verzorgende/verplegende moeten hebben.
Standaard afdeling moet een afdeling zijn van de opgegeven locatie (Locatie van toegang) NEE Als een locatie is opgegeven moet er ook een standaard afdeling worden opgegeven. Afdeling moet voorkomen binnen de opgegeven locatie.

Sla het bestand op als ‘.csv (door komma’s gescheiden waarden bestand)’.

Ga in nCare naar ‘Instellingen’ en vervolgens naar ‘Gebruikers’ en klik op ‘Importeer’

Selecteer het CSV bestand die je wilt gebruiken.

Er wordt nu een validatie gedaan op het bestand. Indien er fouten instaan worden deze getoond zodat duidelijk is wat er opgelost moet worden.
Voorbeeld validatie:

Indien er geen validatiefouten aanwezig zijn kan je klikken op ‘import doorvoeren’

Powered by BetterDocs