In ncare is het mogelijk om meerdere accounts tegelijkertijd een einddattum mee te geven.
Je hebt hiervoor het recht ‘Mag gebruikers in beheer in bulk bewerken’ nodig.

Ga naar Instellingen > Gebruikers. Klik vervolgens op “Toegang ” en selecteer de gebruikers die je een einddatum wilt toekennen. Stel nu de gewenste einddatum in.

Begin met typen en druk op enter om te zoeken