Hoe geef je meerdere accounts tegelijkertijd een einddatum?

In ncare is het mogelijk om meerdere accounts tegelijkertijd een einddattum mee te geven.
Je hebt hiervoor het recht ‘Mag gebruikers in beheer in bulk bewerken’ nodig.

Ga naar Instellingen > Gebruikers. Klik vervolgens op “Toegang ” en selecteer de gebruikers die je een einddatum wilt toekennen. Stel nu de gewenste einddatum in.