Handleiding voorschrijven in nCare

Inloggen #

1.1. Open internet op jouw laptop of computer en ga naar de web omgeving van nCare.

1.2 Log in met organisatienaam, gebruikersnaam en wachtwoord.

 

1.3 Kies de gewenste locatie om in te loggen.


Je komt op het startscherm.

Client zoeken #


Ga naar het tabblad Cliënten en kies eerst de gewenste afdeling of type de naam van
de cliënt in de zoekbalk.

2.2. Als je eerst de afdeling selecteert, zie je direct de cliënten van die afdeling. Je klikt
daarna op de naam van de cliënt.

2.3. Wanneer je op de naam van de cliënt zoekt typt je (een gedeelte van) de naam van de
cliënt in, je ziet direct alle cliënten met die naam.

Nadat je de cliënt heeft geselecteerd kom je  in het onderstaande scherm.

Actuele medicatie #Wanneer je het actueel medicatie overzicht wilt inkijken klik je op het meest rechter tabblad
‘Medicatie’. In dit scherm kunt je middels de knopen boven de legenda:
• Een nieuw recept voorschrijven
• Het beheer van medicatie door de cliënt aanpassen
• Een toedienlijst printen
• Een medicatieoverzicht printen
In het actueel medicatieoverzicht kun je bestaande medicatie, starten, stoppen, bestellen of
aanpassen.

Toedieningen
#

4.1. Wanneer je de historische toedieningen wilt raadplegen klik je op het tabblad
Toedieningen, het tweede tabblad van rechts.

Eventuele afwijkende toedieningen worden gekleurd weergegeven. Wanneer je met
je muis over het gekleurde vlak heen gaat, wordt de reden van afwijking in een pop-up toegelicht

Voorschrijven #

5.1. Een nieuw recept voorschrijven kun je in het tabblad Recepten en in het tabblad
Medicatie.
Wanneer je op de knop Nieuw recept klikt, zie je het volgende scherm.

5.2. Typ het gewenste genees- of hulpmiddel op PRK-naam in het lege invulveld.
Aanschrijven van spécialités of merk(handverkoop)artikelen moeten via Kies
merknaam (HPK) worden aangeschreven. Zet een vinkje voor Medische noodzaak
spécialité/merkgeneesmiddel als het Medische noodzaak betreft. Indien gewenst
kan via het icoontje FK het Farmaceutisch Kompas worden geraadpleegd.
Tip 1: Paracetamol zetpil 500mg > snel zoeken als: Para z 5.
Tip 2: Roter vitamine c kauwtablet 1000mg: klik kies merknaam en typ daaronder rot
vit c 1.

5.3. Controleer de toedieningsweg.
5.4. Geef het gewenste aantal in.
5.5. Geef bij Dosering de gewenste dosering.
5.6. De frequentie aan.
5.7. Geef indien gewenst welke aanvullende info op de etikettekst moet komen te staan.
Let op! Deze aanvullende informatie wordt pas mee gestuurd nadat u op toevoegen
heeft geklikt. Zo nodig is de meest voorkomende keus die al staat ingevuld.
De volledige recepttekst wordt rechts in beeld in het onderste vak weergegeven.

5.8. De uiteindelijke recepttekst wordt rechts afgebeeld. Indien gewenst kan er bij Vrije
tekst nog losse tekst worden getypt die niet in coderingen beschikbaar is.

5.9. Klik om verder te gaan op Naar Toedienschema. (Of annuleren om iets anders aan te
schrijven).

5.10. Er volgt nu een medicatiebewaking. Bij meldingen (dubbelmedicaties, interacties,
allergieën): onderneem actie door een toelichting te geven en op Gezien & akkoord
te klikken of te Annuleren om terug te keren en iets nieuws voor te schrijven.
Alle bewakingsmeldingen worden in het vak rechts boven getoond.

5.11. Toedienschema invullen
Vul bij elk voorschrift bij voorkeur altijd een schema in.
– De gebruiksfrequentie wordt niet standaard overgenomen uit het voorschrift,
deze moet je in het toedienschema naar eigen wens invullen.
– De startdatum staat standaard op vandaag en kan indien gewenst aangepast
worden.
– Zonder einddatum staat de duur automatisch op continu.
– Pas indien gewenst de frequentie aan en vul de aantallen als getal (geen x
zetten, behalve bij antistollingsmiddelen) onder de gewenste rondetijden in. Bij
een afwijkende rondetijd kan rechts op het wekkertje worden geklikt en de
gewenste tijd worden toegevoegd. (Standaard rondetijden kunnen per afdeling
van een organisatie door de superusers worden ingesteld onder beheer).

5.12. Op- of afbouwschema’s invoeren
Voorbeeld: 1e 3 dagen 3 x 1 tablet, dan 2 dagen 2 x 2 tablet, verder 1x daags 1 tablet.
Hoe in te vullen: Zet in de 1e regel een einddatum, controleer de duur en vul het
schema op 3 tijden in. Klik daarna op het plusje en noteer een nieuwe einddatum,
controleer de duur, vul een schema in op 2 tijden met aantal 2. Klik nog een keer op
het plusje en vul alleen het schema in. De duur blijft dan op continu staan. Een
schema hoeft niet per se aflopend te zijn. Bij kuurtjes en/of tijdelijk gebruik is het
belangrijk om een einddatum in te geven, zodat op tijd gestopt wordt met leveren
en toedienen.
Bij 1x per week of per maand is het belangrijk om de frequentie aan te passen naar
week of maand en daarbij de gewenste dag en tijdstip in te geven zodat bij
toedienen het juist weergegeven wordt.

5.13. Direct starten met toedienen
Indien de toediening direct zichtbaar moet zijn om te kunnen toedienen, zonder dat
de apotheek het recept heeft geaccordeerd, dan is het essentieel om het vakje voor
Direct starten met toedienen aan te vinken. Anders is de toediening pas zichtbaar en
af te tekenen nadat het bestand van de apotheek in nCare is ingelezen.
Wanneer niet wordt aangegeven dat direct gestart moet worden, maar achteraf
blijkt dat dit toch moet gebeuren, dan kan het voorschrijft alsnog gestart worden
vanuit het tabblad Recepten>Recepten onderweg. Door op het groene pijltje voor
het voorschrift te klikken, wordt het voorschrift direct gestart en verschijnt op de
deellijst. Aftekenen is vanaf dan pas mogelijk.

5.14. Om de apotheek te laten weten hoe het voorschrift ingebracht en/of geleverd moet
worden is het belangrijk om het voorschrift af te sluiten met de optie:
– Regulier leveren
– Spoed leveren
– Afleverbericht, administratief inbrengen, niet leveren
– Noodvoorraad aanvullen, leveren op naam voorraad
– Met ingang van de volgende baxterrol leveren

5.15. Om het voorschrift af te ronden, klik op Opslaan.

Aanpassen BEM (Beheer eigen medicatie) status #Wanneer je een wijziging wilt aanbrengen in de BEM klikt u op de knop Beheer Medicatie.

Je ziet dan het volgende scherm.

De cliënt kent een basis status voor het beheer van medicatie. Deze wordt in de bovenste
regel weergegeven (vet gedrukt). Je kunt hier de historie raadplegen en eventueel een
wijziging aanbrengen.

Eventuele uitzonderingen op de basis status worden in het overzicht Afwijkingen per
[datum] weer gegeven. Wanneer u hier wijzigingen in wilt aanbrengen klikt u op de knop
Wijzigen in de grijze balk Afwijkingen ten opzichte van….
7. Tabblad Recepten
Het doel van dit tabblad u de mogelijkheid te geven om medicatie die door een ander dan
de arts is voorgeschreven en door de bevoegde arts moet worden geautoriseerd hiertoe de
mogelijkheid te bieden. Daarnaast biedt het tabblad inzicht in historische gebeurtenissen.
In het tabblad recepten zie je;
7.1. Nog goed te keren recepten, hier zie je  recepten wanneer deze door een ‘niet arts’
zijn voorgeschreven en pas aan de apotheek worden aangeboden wanneer de
bevoegde arts deze heeft goedgekeurd.
7.2. Afgekeurde recepten, hier zie je recepten zoals hierboven beschreven die door de
bevoegde arts zijn afgekeurd (historie).
7.3. Recepten onderweg, Hier zie je recepten zoals hierboven beschreven die door de
bevoegde arts zijn goedgekeurd, maar nog niet door de apotheek verwerkt zijn.
7.4. Verwerkte recepten, Hier zie je  recepten die door de arts zijn goed gekeurd en door
de apotheek zijn verwerkt.
8. Tabblad Dossier
Dit tabblad biedt de mogelijkheid om Intoleranties en allergieën, Contra-indicaties en
aantekeningen bij te houden. Deze informatie moet je handmatig invoeren en bijwerken om
het dossier actueel te houden.

Wanneer je een aantekening wilt toevoegen die altijd boven aan de deellijst zichtbaar is kun
je een vinkje zetten bij Attenderen bij toedienen. Dit kan handig zijn als u wilt dat alle
collega’s dezelfde informatie over aan de deellijst zien.

Formularium #

nCare beschikt over een formularium dat door de zorgorganisatie zelf beheert kan worden.
Voor het beheer gaat je naar Instellingen>Formularium.

Tijdens het voorschrijven zult u er op worden geattendeerd dat u wellicht een middel
voorschrijft dat niet in het formularium is opgenomen. U kunt dat aangegeven of u dit
middel toch wilt voorschrijven of door wilt gaan met een andere keuze.