Gebruiker logt in middels SSO (Single Sign On) en ziet geen cliënten.

Wanneer gebruik gemaakt wordt van ‘Single Sign On’ betekend dit dat het account waarmee wordt ingelogd, automatisch gekoppeld wordt aan het ecd-account na het inloggen in de Zorgapp.

Wanneer je geen cliënten in de lijst ziet staan en het ECD wel verbonden is, kan het zijn dat er iets mis is met de inrichting van de SSO koppeling.

Controleer de inrichting van het gebruikersaccount in het ECD op de volgende punten:
– Komt het UPN overeen met het UPN van het Azure account?
– Is het account goed gekoppeld in de backoffice (Fierit)