Een cliënt krijgt eenmaal per drie dagen een fentanylpeister. Waar zie ik in de nCare app wanneer deze weer toegediend moet worden?

De toedieningen komen alleen op de (door de apotheek) geplande momenten op het toedienoverzicht te staan en kan alleen op die momenten worden afgetekend.

Ga in de nCare app naar de cliënt en vervolgens naar Dossier (icoontje rechtsboven in beeld). Daar kan je het actueel medicatieoverzicht openen, waar de fentanylpleister tussen staat met het toedienschema en de optie om de fentanylpleister te bestellen.