COVID-19-vaccinatie registratie Booster

Op verzoek van het RIVM hebben we in nCare de mogelijkheid toegevoegd om de registratie van de Booster tegen COVID-19 te doen.

Wanneer de zorgorganisatie zelf de vaccinaties toedient, is het mogelijk om binnen nCare web de vaccinaties en/of booster te registreren.
Om dit te kunnen doen, zal de apotheek de vaccinaties moeten toevoegen aan de toedienlijst. Ook als zij de vaccins niet leveren. Maak hierover werkafspraken.

Vanuit nCare wordt er elke dag een bestand van gevaccineerde cliënten naar het RIVM gestuurd.

Wanneer je nog niet eerder vaccinaties tegen Covid-19 in nCare hebt geregistreerd, dan kan je in deze video de uitleg bekijken. Bekijk de video hier: Video: nCare COVID 19 Vaccinatieregistratie
De stappen zijn in hoofdlijnen:

Stap 1. De zorgorganisaties leveren bij de apotheken een lijst aan van cliënten die in aanmerking komen voor een vaccinatie/booster. Ook geven ze aan welke COVID-19-vaccinatie geleverd zal worden door de GGD.

Stap 2. De zorgorganisatie zorgt ervoor dat de gegevens van de cliënt op de goede manier in nCare staan. Dit betekent dat de COV-check is gedaan en de adresgegevens van de afdeling kloppen. Ook dient de AGB code van de organisatie juist te zijn.

Stap 3. De apotheek voegt de doorgegeven COVID-19-vaccinatie als “zo nodig medicatie” toe zonder schema of als losse medicatie met schema.

Stap 4. De toediener ziet via nCare web de vaccinatie op de toedienlijst van de cliënt als een “zo nodig- medicatie”. Bij het toedienen voert hij/zij het batchnummer in en geeft aan of de cliënt toestemming geeft voor het delen van de persoonsgegevens met het RIVM.

Stap 5. Vanuit nCare wordt er elke dag een rapportage gestuurd naar het RIVM met alle cliënten die gevaccineerd zijn en toestemming hebben gegeven voor het delen van de gegevens. Ook wordt er een geanonimiseerde aanlevering aan het RIVM gedaan met een totaaloverzicht van alle cliënten, ten behoeve van de berekening van de vaccinatiegraad.