Cliëntendossier inzien in de nCare App

Dossier

Alle cliënten in nCare hebben ook een dossiergedeelte. Je kan naar het dossier door
rechtsboven op ‘dossier’ te drukken. Het middelste van de drie icoontjes.

Het dossier bestaat uit 3 onderdelen:
– Cliëntgegevens
– Aantekeningen/bijzonderheden
– Medicatie

Cliëntgegevens

Hier zie je de algemene gegevens van de cliënt zoals naam, BSN en bij welke apotheek de
client is aangesloten.
Indien je daar de rechten voor hebt, zie je hier ook de opties blokkeren, planning en BEM.