Cliënt toevoegen aan een secundaire afdeling

Let op: voor het gebruiken van deze instelling is de extra module nCare+ benodigd.

In nCare is het ook mogelijk om cliënten toe te wijzen aan meerdere afdelingen of wijken.
Dit kan je instellen door in nCare web een cliënt te selecteren en op het eerste tabblad onder het venster “Adres” te klikken op “Wijzigen”.

Kies of je de cliënt wilt toevoegen aan een afdeling op de huidige locatie of op een andere locatie

Indien gekozen is voor afdeling op de huidige locatie kan je vervolgens de secundaire afdeling kiezen.

Indien gekozen is voor een afdeling op een andere locatie, selecteer je eerst de locatie en vervolgens de afdeling.

Na het klikken op bevestigen wordt de pagina herladen en kan je het dossier opnieuw openen.
Op de tab algemeen onder het kopje adres zie je vervolgens ook de secundaire afdeling staan.

De zorgmedewerkers op de secundaire afdeling of locatie kunnen deze cliënten in nCare web zien. In de app kan dit niet. Op nCare web kunnen de toedienlijsten worden ingezien en medicatie worden afgetekend.