Blokkaderedenen (uitleg apotheek)

VersieWijzigingsdatumGewijzigd doorBeschrijving
1.118-03-2024Elize van DijkActualisering

Wanneer een cliënt niet (meer) actief is in nCare, wordt de cliënt door de zorgorganisatie geblokkeerd. De medicatie import vanuit de apotheek kan optioneel gestopt worden. De zorgorganisatie kan bij de cliënt de volgende blokkaderedenen ingeven in nCare: 

Overlijden: cliënt is overleden en kan door de apotheek gestopt worden. 

Definitieve verhuizing: cliënt is verhuisd naar een andere zorgorganisatie, cliënt kan door de apotheek gestopt worden. 

Ontslag cliënt/Cliënt uit zorg: cliënt is niet meer in de zorgorganisatie en kan gestopt worden door de apotheek. 

Geen medicatieondersteuning meer nodig: cliënt maakt geen gebruik meer van het ETDR, cliënt kan gestopt worden door de apotheek. 

Tijdelijke verhuizing of ziekenhuisopname: cliënt is momenteel niet meer bij de zorgorganisatie in zorg, maar de verwachting is wel dat deze terugkomt. Dit ligt er maar net aan wat de werkafspraken zijn met de apotheek. Wanneer de zorgorganisatie standaard aan de apotheek laat weten wanneer de cliënt terug in zorg komt, kan de apotheek de cliënt voor nu stoppen en weer toestaan als de cliënt terug in zorg komt.  

Locatie niet gemapt in NCare: Dit komt door een handmatige verhuizing binnen nCare, naar een afdeling die geen koppeling heeft met Nedap. Actie benodigd vanuit de zorgorganisatie, niet vanuit de apotheek. 

Automatisch geïmporteerd: Cliënten die vanuit het ECD van de zorgorganisatie automatisch worden gëimporteerd naar nCare, krijgen deze status. Dit gebeurt ook bij cliënten die verder geen medicatie ondersteuning nodig hebben. Het is in dit geval belangrijk om met de zorgorganisatie af te stemmen of de cliënt medicatie ondersteuning gaat krijgen in nCare.