Bij welke zorgverzekeraar moet de cliënt zijn ingeschreven om de medische hulpmiddelen die via nCare besteld zijn, te declareren?

Dit is afhankelijk van het wondtype en de zorgverzekeraar. 

Voor acute kortdurende wondzorg ontvangt de apotheek de recepten en worden deze geleverd en gefactureerd door de apotheek zelf.  

Chronische wondzorg heeft zowel landelijke als lokale contracten. nCare routeert de bestellingen afhankelijk van deze overeenkomsten. De vergoeding verloopt via de zorgverzekeraar. Mogelijk is een vergoeding benodigd vanuit het eigen risico.