Afdelingen en wijk beheer

Waar staat dit:
Instellingen > Afdelingen/Wijken

Benodigde rechten:
Afdelingen/Wijken inzien (beheer)
Afdelingen/Wijken bewerken (beheer)
Rondetijden bij afdelingen/wijken inzien (beheer)
Rondetijden bij afdelingen/wijken bewerken (beheer)
Kamers bij afdelingen inzien (beheer)
Kamers bij afdelingen bewerken (beheer)

Nieuwe afdeling/wijk toevoegen #

Klik op ‘Toevoegen’ rechtsboven in beeld

Geef een naam op voor de afdeling/wijk (dit kan later altijd nog worden aangepast).
Selecteer het type, gaat het om een afdeling of wijk. De keuze die je hier maakt beïnvloed de weergave van de toedienronde (dit kan niet achteraf worden aangepast).
Selecteer wat de Standaard BEM moet zijn voor cliënten die worden toegevoegd aan deze afdeling/wijk.
Indien gewenst kan je de vinkjes bij monitoring uitzetten, ons advies is om deze altijd aan te laten staan.
Indien er gekozen is voor het type afdeling dan kan er ook een adres worden opgegeven.

Alles ingevuld? Kies voor ‘Opslaan’

Links in beeld zie je de nieuwe afdeling/wijk verschijnen.
Wanneer je een afdeling/wijk selecteert door erop te klikken, verschijnen rechts de details.

Standaard rondetijden #

Indien jouw organisatie ook gebruik maakt van het nCare EVS kan je ook standaard rondetijden voor de betreffende afdeling opvoeren.
Deze rondetijden worden dan als standaard voor deze afdeling getoond wanneer de arts voor een client op deze afdeling een recept voorschrijft via het nCare EVS.

Maak je geen gebruik van het nCare EVS? Dan kan je deze stap overslaan.

Je voegt standaard rondetijden als volgt toe:

Kies aan de linkerkant van het scherm de betreffende afdeling

Klik op het klokje met het plusje om een rondetijd toe te voegen

Selecteer het tijdstip door op het klokje te klikken

Klik op opslaan

Deze handeling herhaal je voor alle standaard rondetijden

Een rondetijd kun je verwijderen door de betreffende tijd te selecteren vervolgens te klikken op het klokje met het minnetje ernaast.

Kamer toevoegen, wijzigen en bewoners toekennen aan kamers #

Je voegt kamernummers voor een afdeling als volgt toe:

Kies aan de linkerkant van het scherm de betreffende afdeling

Klik op ‘Toevoegen’

Voer het kamernummer in

Klik op opslaan.

Om een kamernummer te wijzigen selecteer je een kamernummer en klik je op de knop wijzigen.

In het tabblad “Bewoners zonder kamers” kan je de bewoners toekennen aan een kamer, je ziet hier alleen de bewoners die nog niet aan een kamer gekoppeld zijn.

Selecteer de bewoner en klik op ‘Kamer toekennen’

Selecteer een kamernummer

Kies voor ‘Opslaan’

Afdelingsnaam(en) import #

Wanneer je werkt met ECD en/of IAM koppelingen dan zijn de importnamen bij een afdeling/wijk leidend voor de informatieflow.

Klik op de tab ‘Afdelingsnaam(en) import’ om te zien welke importnaam er staat ingesteld (standaard is dit gelijk aan de ingesteld naam voor de afdeling/wijk).

Klik op ‘Toevoegen’ om een nieuwe importnaam toe te voegen aan de afdeling/wijk.
Let er wel op dat de importnaam uniek is binnen de organisatie in nCare.

Geef een naam op en kies voor ‘Opslaan’

Je kan een importnaam altijd nog wijzigen of verwijderen via de knoppen naast ‘Toevoegen’.

Verplaatsen #

Het is mogelijk om binnen dezelfde locatie alle cliënten snel te verplaatsen (verhuizen) naar een andere afdeling of wijk.

Ga naar de afdeling/wijk en klik op de tab ‘Afdelingsnaam(en) import en kies voor ‘Verplaatsen’

Selecteer de nieuwe afdeling/wijk bij het kopje ‘Verplaatsen naar afdeling’
Zet een vinkje bij ‘Patiënten mee verplaatsen’
Om de actie door te zetten klik je op ‘Verplaatsen’

Afdeling/Wijk wijzigen #

Selecteer de afdeling/wijk die je wilt wijzigen.
Klik op ‘Wijzigen’ rechtsboven in beeld

Je kan nu alles wijzigen behalve het type (afdeling of wijk).
Klik op ‘Opslaan’ wanneer je de wijziging wilt doorvoeren.

Afdeling/Wijk archiveren #

Het is mogelijk om een afdeling/wijk te archiveren. Voorwaarde hiervoor is dat alle cliënten zijn geblokkeerd of alle cliënten zijn verhuist naar een andere afdeling/wijk.
De gearchiveerde afdeling/wijk is dan niet meer zichtbaar voor de normale gebruikers in nCare.

Selecteer de afdeling/wijk die je wilt Archiveren.
Klik op ‘Archiveren’ rechtsboven in beeld

Om een gearchiveerde afdeling/wijk te heropenen, selecteer je de afdeling/wijk en klik je op ‘Heropenen’.

Afdeling/Wijk verwijderen #

Het is alleen mogelijk een afdeling/wijk te verwijderen wanneer er nog nooit een cliënt in zorg op is geweest.
Indien er een cliënt in zorg op is geweest kan je de afdeling/wijk alleen archiveren.

Selecteer de afdeling/wijk die je wilt verwijderen.
Klik op ‘Verwijderen’ rechtsboven in beeld