Privacy policy

Inleiding
Voor CareConnections B.V., gevestigd te Leusden aan de Plantageweg 1a en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 62033425, is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens aan de verwerking van persoonsgegevens stelt.

Wij zijn op grond van voornoemde wet de bewerker ten behoeve van de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, je werkgever. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij bij het beschikbaar stellen van de applicaties verzamelen, gebruiken en met welk doel.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 4 juli 2018.

Vastleggen en verwerking van je gegevens
Bij het gebruiken van de applicatie(s) kun je bepaalde persoonlijke gegevens bij ons achterlaten. Om toegang te hebben tot onze applicaties is het, in navolging van NEN 7510 / ISO 27002, verplicht om een persoonlijk account te hebben. De gegevens die wij daartoe van je verwerken, worden aangeleverd door je werkgever of door jou. Deze gegevens noemen wij actief verstrekte gegevens.

Verder worden passief verstrekte gegevens verwerkt. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die bij het surfen over de applicatie automatisch worden opgeslagen, mogelijk zonder dat u zich daar bewust van bent.

Registratiesysteem
Voor het gebruik van de applicatie(s) wordt een account voor u aangemaakt door ons of door je eigen applicatiebeheerder. Na registratie bewaren wij de opgegeven persoonsgegevens zoals je naam, e-mailadres. Wij bewaren deze gegevens zodat wij of je werkgever, indien nog, contact met u kunnen of kan opnemen in het kader (van het gebruik of misbruik) van de applicatie.

Inloggen op de applicatie(s)
Met je gebruikersnaam, die is gekoppeld aan een wachtwoord, kun je inloggen op het besloten gedeelte van de applicatie(s). Je bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met het wachtwoord. Wij gaan er namelijk van uit dat een persoon die zich aanmeldt met je gebruikersnaam en wachtwoord bevoegd is tot het gebruik van onze applicatie. Wanneer je het vermoeden hebt dat je inloggegevens bij onbevoegden bekend zijn, dient u ons hier zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen zodat wij de benodigde maatregelen kunnen nemen.

Vastleggen en verwerking van Brondata
Naast je persoonsgegevens, voert je ook Brondata in welke wordt verwerkt binnen de applicatie. De Brondata wordt verwerkt ten behoeve van de levering van de diensten van de Zorgapp aan u en aan derden. U kunt eigen Brondata invoeren en terugzien.

Wij zullen de door u actief of passief verstrekte persoonsgegevens verder niet aan derden verstrekken, tenzij wij of je werkgever hier wettelijk toe verplicht zijn of als u daar zelf uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Zo kunnen wij en je werkgever in het geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze applicaties persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Bewaartermijn
De door u aan ons actief verstrekte gegevens zullen wij bewaren zolang u een account heeft bij ons of totdat u of je werkgever aangeeft dat u of je werkgever het account wilt verwijderen en/of zolang wij een overeenkomst hebben met je werkgever.

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot onder andere je persoonsgegevens. Wij maken hiervoor gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer-verbinding ) waarmee alle informatie die wordt uitgewisseld tussen u en onze applicatie wordt afgeschermd.

De applicatie(s) draaien op servers van een hosting service provider in Europa. Ook de hosting service provider hanteert strikte veiligheidsprocedures onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot je persoonsgegevens.

Passief verstrekte gegevens

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de applicatie worden verder door ons algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het klikgedrag worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de applicatie.

Bewaartermijn
Wij bewaren passief verstrekte gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Overige

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites en/of applicaties van derden die door middel van links met deze applicatie zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van die websites en/of applicaties te lezen alvorens van die websites en/of applicaties gebruik te maken.

Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan:

Je werkgever

En/of

info@careconnections.nl

En/of per post aan:

CareConnections
Plantageweg 1a
3833 AZ Leusden
Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 62033425

Begin met typen en druk op enter om te zoeken