Ontwikkelvisie

Het ketenproces rondom patiënt en cliënt willen we zo goed mogelijk faciliteren. Dat betekent dat communicatie plaatsvindt tussen alle ketenpartners, en dat handelingen geautomatiseerd zijn mét, dóór en vóór de patiënt of cliënt. 

Koppelingen tussen onze apps en het bronsysteem van de organisatie maken dit mogelijk; dankzij koppelingen kunnen we dubbele vastlegging en fouten voorkomen. Wij bieden medewerkers, cliënten en verwanten één platform waarin ze informatie kunnen inzien.  

Om gegevens uit te wisselen tussen systemen, zijn nu nog maatwerkkoppelingen nodig. In de toekomst vormen zorginformatiebouwstenen (zibs) de basis voor uniforme uitwisseling tussen de verschillende ketenpartners zoals (huis)artsen, apotheken en ziekenhuizen. Ons elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) communiceert al op basis van zibs, waardoor wij gemakkelijk aan kunnen sluiten bij bijvoorbeeld het landelijk schakelpunt (LSP). Wij maken daarbij gebruik van de techniek van het protocol HL7 fhir, een internationale gezondheidszorgstandaard. Dit betekent dat ons systeem bijvoorbeeld gestandaardiseerde labuitslagen op kan halen. 

Dat maakt ons EVS niet alleen up-to-date, maar vooral toekomstbestendig.