nCare zorg app agenda scherm

Implementatie

Onze visie bestaat eruit dat de klant zoveel mogelijk in staat moet zijn om zelf de implementatie te doen. Daar is onze ondersteuning op gericht. Op die manier beklijft de kennis. Dat is de bedoeling, want consultancy is geen verdienmodel van CareConnections. Wij willen graag dat de klant zelf in regie is met onze software. Na afronding van het project kan de organisatie zelf het beheer doen. Ook dat scheelt tijd en geld.

Zes eenvoudige stappen

Voor zowel de Zorgapp als nCare bestaat de implementatie op hoofdlijnen uit zes stappen: 

  • Fase 1: kennismaking en voorbereiding 
  • Fase 2: inrichting van de applicatie en beheerderstraining 
  • Fase 3: controle en laatste acties 
  • Fase 4: scholing 
  • Fase 5: start met de software 
  • Fase 6: evaluatie 

Om de implementatie soepel te laten verlopen, moeten de randvoorwaarden wel op orde zijn. Denk aan de internetverbinding, een goede infrastructuur (tablets, telefoons, mobiele apparatuur) en voldoende tijd voor medewerkers om gewend te raken aan werken met de apps. Ook is relevant dat een projectleider vanuit de zorgorganisatie het project begeleidt. 

"De implementatiedag was in een prettige omgeving met goede faciliteiten, de uitleg was helder en er was voldoende ondersteuning bij het opzetten van nCare. De lunch was goed verzorgd."
Zorgboerderij Flevo Zon; Lelystad