Onze ontwikkelvisie

null

CareConnections ontwikkelt haar Zorgapp vanuit een duidelijke langetermijnvisie. Deze visie hebben we samengevat in een cirkel.

De kern
De cliënt is in alles wat we doen het vertrekpunt en het type cliënt bepaalt de vormgeving in onze apps.

visieplaat_v4

Eerste ring
De cliënt wordt intramuraal of extramuraal verzorgd en kan bij dezelfde instelling of een andere instelling dagbesteding krijgen.

Tweede ring
De verwant en vrijwilliger zijn als eerste contactpersoon nauw betrokken bij het zorgproces en moeten geïnformeerd blijven over de zorg rondom de cliënt.

Derde en vierde ring
In de vierde ring staan de functionaliteiten die de zorgmedewerker (derde ring) kan gebruiken. Deze zijn afhankelijk van de taak van de zorgmedewerker. Vanuit de relatie met de cliënt zijn specifieke functionaliteiten per persona nodig. De Zorgapp biedt dus ondersteuning in het primaire proces van de cliënt.

  • Voor de arts en de behandelaar wordt bijvoorbeeld in de Outlookagenda of de ECD-agenda de directe cliëntijd vastgelegd wat direct leidt tot gedeclareerde tijd.
  • Voor de wijkverpleegkundige (ouderenzorg) en de ambulante zorgmedewerker (gehandicaptenzorg) worden de administratieve taken geminimaliseerd, omdat functionaliteiten in drie verschillende systemen (ECD, Roostersysteem en HRM-systeem) samengebracht zijn in één app. Gevolg is meer tijd en aandacht voor de cliënt.
  • Voor zorgmedewerkers die op de groep werken, is er een groepsagenda beschikbaar die de taken van vandaag toont. Dit is gecombineerd met alle noodzakelijke zorginhoudelijke informatie die de communicatie tussen zorgverleners optimaliseert. Dit resulteert dat de juiste zorg op het juiste moment gegeven kan worden en overdraagbaar is naar flex medewerkers.
  • Voor de thuiszorgmedewerker is er een koppeling met de “dubbele medicatie controle” die het mogelijk maakt om bij risicovolle medicatietoediening een dubbele controle aan te vragen.
  • De uitvoerende zorgmedewerker heeft een duidelijke lijst met activiteiten bij cliënten en kan snel de belangrijke informatie (rapportages, openstaande taken en cliëntgebonden algemene afspraken) inzien.
  • De medewerker op de dagbesteding heeft inzicht in de activiteitenagenda met de daarbij geplande aanwezige cliënten. Door de aan- en afwezigheid te registeren is de verantwoording direct geregeld.

Vanuit de pijlers werken wij dagelijks aan meer tijd en aandacht voor goede zorg.

  • Wij houden de beveiliging telkens grondig tegen het licht en deze wordt continu aangepast aan de laatste inzichten en wetswijzigingen.
  • Als je niet online kunt werken in verband met een slechte internetverbinding kan je met de Zorgapp door blijven werken. Alle offline-informatie wordt bij een internetverbinding automatisch gesynchroniseerd.
  • Het design vormt de belangrijke basis van de Zorgapp. Simpel, intuïtief en eenvoud vormen hierbij de kernwoorden.
  • Er worden veel verschillende applicaties gekozen voor het primaire en secundaire proces. Wij koppelen graag op jouw applicatielandschap en zijn continu bezig met het aansluiten van nieuwe systemen op de Zorgapp. Hiermee zijn wij een systeemonafhankelijke app.

 

“En laat deze visie nou ook nog eens overeenkomen met de praktijk! CareConnections trekt samen met de LeekerweideGroep op om de Cura App naar een hoger plan te trekken”.
Jan Fahner, TriadeVitree

Meer weten over onze visie? Lees dan onze whitepaper: ‘Op weg naar een zorgwereld zonder administratie’.

informatie

Download de
brochure

demonstratie

Maak een afspraak
voor een demo

Begin met typen en druk op enter om te zoeken