SAGO-apotheken en nCare slaan handen ineen

Veilig medicatie toedienen aan gebruikers van medicijnen, daar is apotheken alles aan gelegen. Als dat ook nog efficiënt kan, met behulp van een digitale tool, is dat een belangrijke stap voorwaarts in de bedrijfsvoering. CareConnections helpt apotheken deze stap te zetten. NCare, het digitale toedienregistratiesysteem en elektronische voorschrijfsysteem voor zorginstellingen en thuiszorg, zorgt voor vernieuwing én een toename van kwaliteit. ‘Elke sprong voorwaarts in kwaliteit is leuk.’

‘In situaties waarin professionals zorgdragen voor de toediening van medicatie, biedt elektronisch aftekenen toegevoegde waarde, en het brengt kwaliteit.’ Dat zegt Susanne van Laarhoven, apotheker bij serviceapotheek Julius in Baarn. ‘Vaak gaat het dan om een thuiszorgsituatie, of om zorg die cliënten ontvangen in instellingen. Daar wordt meestal gewerkt met een Baxter (een medicijnrol), en aftekenlijsten.’

De papieren aftekenlijst en de medicijnrol zijn al jaren een gouden combi. Van Laarhoven: ‘Je kunt erop aankruisen dat medicatie gegeven is, om welke medicatie het gaat, en hoe die is toegediend. Ook is er ruimte op de lijst voor extra informatie, zoals: ‘Let op, niet met melk innemen’, of ‘Tweede controle bij toediening is nodig’. Maar door het verstrekken van medicijnen te digitaliseren, kun je een extra stap zetten in efficiëntie en in kwaliteit.’ En onderweg naar de anderhalvemetersamenleving is het prettig als verzorgenden geen papier aan hoeven te raken, maar alleen hun eigen tablet.

Positieve geluiden

De veertig samenwerkende apotheken in ‘t Gooi (SAGO), waarvan ook serviceapotheek Julius deel uitmaakt, willen hun dienstverlening goed op orde hebben, en een kwaliteitsslag maken. Zij hebben er daarom voor gekozen hun werkwijze te digitaliseren met NCare, het digitale toedienregistratiesysteem en elektronische voorschrijfsysteem van CareConnections. ‘Van oudsher hadden wij warme banden met NControl, de vorige eigenaar van NCare. We vertrouwden de achtergrond van het systeem, dat was een belangrijke reden om ervoor te kiezen’, zegt Van Laarhoven. ‘Daarnaast hoorden we positieve geluiden vanuit de regio. Mensen die wij hoog hebben zitten, werken ermee en waren er enthousiast over. Toen we bedacht hadden dat wij wel interesse hadden, werd dat heel prettig opgepakt door CareConnections, ze hebben ons van het begin af aan goed geholpen.’

Vertrouwen

Voor apotheken is het erg belangrijk dat zij voor 100% op een systeem kunnen vertrouwen, legt Van Laarhoven uit. ‘Als wij op een knop drukken om gegevens te uploaden, dan moeten we ervan uit kunnen gaan, dat dit gebeurt. En als we gegevens invullen, moeten die er aan de andere kant precies zo uit komen, zonder het gevaar dat ze gehackt worden. Wij werken met heel privacygevoelige informatie van kwetsbare mensen, dus vertrouwen hebben in de kwaliteit is voor ons het allerbelangrijkste. Wij zijn er altijd druk mee het hele systeem rondom het toedienen van medicatie zo veilig mogelijk te laten verlopen. Het kan niet zo zijn dat het in de laatste, digitale, stap dan fout gaat.’

Tevreden

Serviceapotheek Julius is erg tevreden over het werken met NCare. Van Laarhoven: ‘Het klinkt gek’, verontschuldigt zij zich, ‘maar wij hebben er heel weinig werk aan. Onze taken blijven hetzelfde: we beschrijven netjes in de computer het hoe en wat van medicijnen voor elke cliënt. In plaats van op een ‘print’-knop drukken we nu op een ‘upload’-knop, dat is alles.’

Ook al verandert het werk van de apotheker en diens medewerkers inhoudelijk niet, elke sprong voorwaarts in kwaliteit is leuk, vindt Van Laarhoven. ‘Wij hoeven geen geprinte lijsten meer te distribueren. Dat is efficiënt: het scheelt papier en tijd. Doordat we snel kunnen schakelen, hebben verzorgenden steeds een verse lijst in het systeem, er is geen kans meer dat zij met een oude lijst werken die niet meer klopt. Er zitten bovendien foefjes in NCare voor de tweede controle. Het systeem voorkomt dus fouten bij thuiszorg en tehuismedewerkers.’

Ontwikkelpunten

Het vertrouwen dat de serviceapotheek op voorhand al had in NCare, blijkt te kloppen. ‘Ik heb nog nooit gehad dat iets niet werkt zoals het moet. Er is soms wel eens een heel uitzonderlijke situatie waarin iets technisch niet werkt – het blijft een systeem. Maar dan bellen we op en worden we meteen goed geholpen.’

Wensen voor de toekomst wat betreft NCare heeft Van Laarhoven wel. ‘Het zou fijn zijn als duidelijker in het systeem vermeld staat welke medicijnen verzorgenden rechtstreeks bij ons kunnen aanvragen met een druk op de knop omdat daar een chronisch recept voor is, en voor welke medicatie ze de huisarts moeten benaderen.’

Ook zou het fijn zijn als de dienstapotheek ’s avonds, ’s nachts en in het weekend ook met NCare-lijsten uit de voeten kan, al is het maar met een noodoplossing, vindt Van Laarhoven. ‘Dat is uiteraard prettig voor de patiënten en voor de verzorgenden die altijd, en inmiddels tot grote tevredenheid, werken met digitale lijsten. Maar er zit ook een zakelijke kant aan’, bekent zij. ‘Dit zijn belangrijke patiëntgroepen voor ons, die we graag aan ons willen binden, Ncare helpt daarbij, en niet alleen tijdens kantooruren.’

Inspraak

De genoemde ontwikkelpunten zijn bekend bij CareConnections, weet de apotheker. ‘We hebben het aangekaart bij een inspraakochtend voor apothekers, en zij denken daar al over na. Zij stralen uit dat ze willen luisteren, dat vind ik fijn. En ik heb ook het idee dat ze kúnnen luisteren. Dat is voor technische mensen wel eens lastig, is mijn ervaring, maar daar ben ik nu niet bang voor. Ze snappen onze wensen, en hun houding vind ik proactief. Ze zijn bereid met onze punten aan de slag te gaan, en overleggen ook met ons over de mogelijkheden. Zo van: “Jullie willen dit. Technisch kunnen we dat realiseren. Maar dat betekent ook dat iets anders niet kan. Hoe staan jullie daar dan tegenover?” Ze weten waar ze goed in zijn, en waar ze vragen over moeten stellen. Doorontwikkeling van NCare blijft een aandachtspunt voor CareConnections, maar daar heb ik wel vertrouwen in.’

Samenwerking in de keten

Susanne van Laarhoven kan apothekers die overwegen te digitaliseren, met een gerust hart de samenwerking met CareConnections aanbevelen. ‘NCare werkt, en het is betrouwbaar qua veiligheid. Ik kan niets nadeligs zeggen over andere systemen, want daar heb ik geen ervaring mee. Maar met NCare heb ik wel ervaring, en die is positief.’

Van een goede samenwerking tussen CareConnections en apothekers profiteert de hele keten om efficiënter te zijn en gegevens perfect vast te leggen, stelt zij. ‘Als NCare zich op de techniek toelegt en wij op medicatieveiligheid, kan de zorg zich bezighouden met het verlenen van goede zorg aan de patiënt, in plaats van met papieren. Daar gaat het om.’

Meer weten over het toedienregistratiesysteem nCare voor optimale medicatieveiligheid?

Begin met typen en druk op enter om te zoeken