CareConnections behaalt succesvol NEN7510 en ISO27001 certificaten

CareConnections is sinds januari 2020 in bezit van de NEN7510 en ISO27001 certificaten. Deze certificaten tonen aan dat de processen op het gebied van informatiebeveiliging op een controleerbare wijze zijn ingericht. NEN7510 is een specifieke certificering rondom patiënt- en cliëntgegevens.

ISO 27001

ISO 27001 specifieert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, bewaken, beoordelen, bijhouden en verbeteren van informatiebeveiliging. Een belangrijke stap voor CareConnections: “De data van onze klanten moet ten allen tijden goed beveiligd zijn. We hebben dit altijd als hoogste prioriteit. Het certificaat bevestigd dit” aldus Tom Polet,  Product Owner.

NEN 7510

NEN7510 is een Nederlandse norm, gebaseerd op ISO 27001, die beschrijft welke maatregelen genomen moeten worden om op de juiste manier om te gaan met patiëntgegevens. Polet: “In de zorg wordt dagelijks gewerkt met privacy gevoelige gegevens. Ook in onze apps. Het is dus essentieel dat informatiebeveiliging en privacy bescherming juist wordt toegepast.”

Veiligheid als focus 

Door het behalen van deze certificaten toont CareConnections aan dat de informatiebeveiliging op alle niveaus bij alle klanten de hoogste prioriteit heeft. “We zijn erg enthousiast over het behalen van deze certificaten. Ze tonen aan dat we het goed op orde hebben, en laten zien dat we hier constant focus op hebben”, aldus Polet.

Continu verbeteren 

Elk jaar worden de certificeringen door een externe audit getoetst om ervoor te zorgen dat de (gewijzigde) veiligheidsnormen nog steeds behaald worden. Polet: “Wij hebben onze interne systemen zo ingericht dat niet alleen wijzigingen maar ook verbeteringen direct beoordeeld worden. Op die manier zorgen we ervoor dat onze bedrijfsvoering en ons beleid altijd voldoen aan de veiligheidseisen”.

Begin met typen en druk op enter om te zoeken