Samen ontwikkelen door te luisteren naar de klantbehoeftes

Een goed product kan altijd beter. Dit doen wij door mee te lopen, te luisteren naar feedback van gebruikers en door onze geanonimiseerde analytics. Wij leren elke dag van de medewerkers die in het primaire proces onze oplossingen gebruiken. Wij blijven investeren om de ultieme gebruikerservaring te behalen. Op het moment dat gebruikers tevreden zijn, kan de applicatie optimaal ondersteunen bij het verlichten van de administratieve druk. En ook worden cliënten en verwanten meer betrokken bij het zorgproces, omdat zij door de Eva! app inzicht hebben in hun zorgdossier. Alleen hoe betrekken wij onze klanten/gebruikers dan bij de doorontwikkeling? 

Samen doorontwikkelen

Ontwikkelen doen wij samen met de gebruikers van de applicatie. Hiermee kunnen we snel reageren op wensen. Dit doen we door het bijeenbrengen van meerdere perspectieven en zorgorganisaties. Hieruit blijkt vaak dat het ontwikkelen nog beter, slimmer of meer geautomatiseerd kan. Dit doen we door inspraaksessies te organiseren en dagdelen mee te lopen met zorgverleners die onze oplossing gebruiken.

Inspraaksessie

Eén keer in het kwartaal organiseren wij een inspraaksessie, waarbij alle gebruikers van harte zijn uitgenodigd om hun input te geven. In een inspraaksessie geven wij eerst het woord aan de gebruikers, zij mogen vertellen wat de dagelijkse ervaringen zijn. Vanuit daar bespreken we de geplande doorontwikkeling en tonen we de nieuwste functionalitieten die binnenkort beschikbaar komen. Een mooie bijkomstigheid is dat zorgorganisaties onderling ervaringen kunnen uitwisselen waardoor een inspraaksessie als extra waardevol wordt ervaren.

Meeloopdagen 

Op de werkvloer gebeurd het. Om meer inzicht te krijgen in het gebruik van CareConnections, laten wij ook regelmatig onze consultants en supportmedewerkers een dag meelopen met een zorgverlener. Op deze manier zien we de praktijk en constateren we waar het goed gaat en waar het beter kan. Dit is ook weer input voor onze doorontwikkelingsagenda.

Schrijf je in voor de inspraaksessie in januari –>

informatie

Download de
brochure

demonstratie

Maak een afspraak
voor een demo

Begin met typen en druk op enter om te zoeken