Samen ontwikkelen door te luisteren naar de klantbehoeftes

Een goed product kan altijd beter. Dit doen wij door mee te lopen, te luisteren naar feedback van gebruikers en door onze geanonimiseerde analytics. Wij leren elke dag van onze de medewerkers die in het primaire proces onze oplossingen gebruiken. Wij blijven investeren om de ultieme gebruikerservaring te behalen. Op het moment dat gebruikers tevreden zijn kan de applicatie optimaal ondersteunen aan de medicatieveiligheid. En dit doen we samen met onze klanten!

Samen doorontwikkelen

Ontwikkelen doen wij samen met de gebruikers van de applicatie. Hiermee kunnen we snel reageren op wensen.. Dit doen we door het bijeenbrengen van meerdere perspectieven en zorgorganisaties. Hieruit blijkt vaak dat het ontwikkelen nog beter, slimmer of meer geautomatiseerd kan. Dit doen we door inspraaksessies te organiseren en dagdelen mee te lopen met zorgverleners die onze oplossing gebruiken.

Inspraaksessie

Eén keer in het kwartaal organiseren wij een inspraaksessie, waarbij alle gebruikers van harte zijn uitgenodigd om hun input te geven. In een inspraaksessie geven wij eerst het woord aan de gebruikers, zij mogen vertellen wat de dagelijkse ervaringen zijn. Vanuit daar bespreken we de geplande doorontwikkeling en tonen we de nieuwste functionalitieten die binnenkort beschikbaar komen. Een mooie bijkomstigheid is dat zorgorganisaties onderling ervaringen kunnen uitwisselen waardoor een inspraaksessie als extra waardevol wordt ervargen.

Meeloopdagen 

Op werkvloer gebeurd het. Om meer inzicht te krijgen in het gebruik van Ncare, laten wij ook regelmatig onze consultants en supportmedewerkers een dag meelopen met een zorgverlener. Op deze manier zien we de praktijk en constateren we waar het goed gaat en waar het beter kan. Dit is ook weer input voor onze doorontwikkelingsagenda.

NCare is overgenomen door CareConnections 

NCare is sinds 20 november overgenomen door CareConnections. Voor ruim 150 klanten van Ncare – zorginstellingen en apotheken– verandert er niets. Ook de ruimt 500 aangesloten apotheken kunnen blijven werken met NCare zoals ze gewend zijn. Door de overname door CareConnections komt er wel meer ontwikkelcapaciteit beschikbaar, zodat wensen en doorontwikkelingswensen sneller gerealiseerd kunnen worden. Zo gaan we graag met de klanten in gesprek om te horen hoe de gebruikers het systeem ervaren. Deze input is onmisbaar voor het ontwikkelproces. Daarom nodigen wij jullie graag uit op één van onze inspraaksessies. Ben jij erbij?

Begin met typen en druk op enter om te zoeken