Klantverhaal: Careander verhoogt cliëntbetrokkenheid met de Eva! app van CareConnections

Cliënten en verwanten nog meer betrekken bij de zorg was voor Careander een grote wens. Daarom mag Mariëlle Lentjes  zich als projectleider inzetten voor het opzetten van een Cliënt en Verwant portaal. Bij zo’n proces komt veel kijken en vergt om veel inventarisatie om alle wensen en belangen in kaart te brengen. Zo stelde zij een klankbordgroep op en zijn ze gaan inventariseren waar de vraag lag en welke leveranciers hen daarin konden ondersteunen. Zo kwamen zij al snel uit op de Eva! app van CareConnections. De app die cliënten en verwanten inzicht geeft in het zorgplan, rapportages, cliëntagenda en de algemene afspraken. “Het is bijzonder om te zien hoe we met de klankbordgroep begonnen zijn met ‘een schets aan wensen’ en nu een Careander-app hebben waarmee cliënten en verwanten op een gemakkelijke manier toegang krijgen tot het eigen cliëntdossier”, aldus Mariëlle.

Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. Zij bieden diverse mogelijkheden van wonen, werk- en dagactiviteiten, ondersteuning thuis en voor kind en jeugd bieden zij mogelijkheden voor dagbehandelingen of opvoedondersteuning. Careander werkt vanuit de christelijke visie dat ieder mens uniek en waardevol is. Vanuit een veilige en stimulerende omgeving helpen zij mensen het beste uit zichzelf te halen. Hierdoor kunnen zij het leven leiden dat past bij hun talenten en ambities. Careander is actief in diverse plaatsen in Gelderland.

De pilotfase

“Wij hebben de pilotfase van onze nieuwe app bij Careander geïmplementeerd. Om zo’n app te implementeren is een goede voorbereiding van belang zodat de uitganspunten en wederzijdse verwachtingen helder zijn. Zo hebben wij gekozen voor een pilotfase van drie maanden, waar vanuit zeven locaties en tweeëntwintig cliënten en verwanten hebben deelgenomen. Deze pilotfase hebben we gebruikt om ervaring op te doen voor de bredere uitrol (op zowel de functionaliteiten als het onderliggende proces). De reacties waren positief. De app is overzichtelijk,  er zijn verschillende inlogmogelijkheden, het zorgt voor inzicht en voor kortere lijnen. Bij de evaluatie van deze pilotfase, waren de deelnemers het erover eens dat de Careander-app een mooie manier is om inzage te krijgen in hun eigen zorgproces en dat het de betrokkenheid vergroot. We zitten nu in fase één en dit houdt in dat wij cliënten en verwanten inzicht geven in hun zorgproces. In fase twee wordt de aandacht gelegd op de interactie en in fase drie ligt de focus op de ontwikkeling van de cliënt. Het proces is goed verlopen en ik kijk uit naar de volgende stappen”, aldus Mariëlle Lentjes.

Cliëntbetrokkenheid en -participatie stimuleren

De komende jaren ligt de nadruk steeds meer op de zelfregie van cliënten. Digitalisering en toegankelijkheid van gezondheidsgegevens spelen hierbij een cruciale rol binnen de zorg . Daarom is de Eva! app van CareConnections voor careander een uitkomst. “We kunnen op deze manier transparant zijn, de cliënt actief betrekken bij het eigen proces en daarmee het samenwerken in de driehoek versterken. Uit de pilotfase blijkt dat de cliënten en verwanten het ook zeer op prijs stellen; ze hebben hierdoor meer grip op hun eigen proces”, aldus Mariëlle Lentjes.

Careander over CareConnections 

“Careander werkt al een langere periode met CareConnections. We zijn begonnen om de Zorgapp in te zetten in de ambulante zorg en deze app wordt nu ook in de woonzorg gebruikt. Later wordt het ook  uitgerold binnen de dagbesteding. Begeleiders kunnen met behulp van de Zorgpapp op een iPad, direct in het client-dossier. Hierdoor hoeven ze niet alles vanaf een pc op kantoor te doen en kan er, zoveel mogelijk,  samen mét de client gerapporteerd worden of een agenda-afspraken gelijk genoteerd worden.
Het aanschaffen van de Careander-app was voor ons een logische stap om de communicatie tussen alle betrokkenen in de zorg te verbeteren. Zo weet iedereen wat er speelt, neemt de kwaliteit van zorgverlening toe en is het laagdrempeliger om met elkaar te communiceren”, aldus Marielle Lentjes, projectleider Cliënt en Verwant Portaal.

Wil je hier meer over weten de Eva! app? Download dan de brochure of plan een demo in. 

informatie

Download de
brochure

demonstratie

Maak een afspraak
voor een demo

Begin met typen en druk op enter om te zoeken