Naar een Zorgwereld zonder administratie?

Leve de experimenten! 

Als je doet wat je altijd gedaan hebt, krijg je nooit verandering en verbetering. Wij willen onze Zorgapp juist wel steeds beter maken. Daarom experimenteren we met innovaties. Niet in een laboratorium, maar op de werkvloer nemen we steeds de proef op de som. Zo ontdekken we wat het beste werkt voor de klanten van onze klanten.

Tijd is een schaars goed in de Zorg. Met weinig medewerkers verzet een zorginstelling doorgaans veel werk voor cliënten. Daarbovenop komen dan nog de vele administratieve handelingen die medewerkers na afloop van het cliëntcontact hebben te verrichten. Meestal is dit indirecte tijd, die medewerkers kwijt zijn aan verplichtingen. Tijd die gevuld is met handelingen die energie kosten in plaats van energie opleveren.

Samenwerking met universiteiten

CareConnections wijst jou graag de weg naar een wereld zonder administratie. Waarin instellingen óók voldoen aan de regels, maar daar geen tijd meer aan kwijt zijn. Omdat de techniek steeds meer functies van medewerkers overneemt. Een utopie? Met onze Zorgapp wordt het werkelijkheid. Om die werkelijkheid binnen handbereik te brengen, doen wij experimenten. Zo leren wij onze gebruikers héél goed kennen. Wij werken daarvoor samen met universiteiten en hogescholen. Bij het toevoegen van functionaliteiten helpt bijvoorbeeld A/B-testing op basis van ingezamelde data ons bepalen wat de efficiëntste of beste mogelijkheid is. Door de klant te kennen, te experimenteren, data in te zamelen en voortdurend aanpassingen aan ons product te doen, komen we tot een optimaal product dat echt waarde toevoegt voor de Zorg.

Communiceren zonder interface

Een voorbeeld. Interfaces van apparaten zijn door de jaren heen veel eenvoudiger geworden. De interface is het deel van een apparaat dat de communicatie met de gebruiker regelt. Een beeldscherm is bijvoorbeeld een interface, een afstandsbediening is dat ook. Interfaces werden gaandeweg steeds eenvoudiger. Met de komst van de iPhone als toppunt: met één druk op de knop krijg je de informatie die je nodig hebt. De telefoon weet dingen van je, die naar je toekomen zonder dat je er iets voor hoeSmart speaker en beaconsft te doen. Je drukt op de knop, en op basis van je gedrag in het verleden, doet het apparaat suggesties.

Maar het kan nóg eenvoudiger, naar volledige geautomatiseerde communicatie zonder interface. Dankzij algoritmes waardoor we zoveel van gebruikers weten, dat we geen knop meer nodig hebben. En het werk van een zorgmedewerker optimaal kunnen ondersteunen. Als een medewerker uitloopt bij cliënt A, kan er bijvoorbeeld automatisch een melding naar cliënt B, die dan weet dat de aankomsttijd een kwartier later is.

Leve de experimenten!

De experimenten die we doen, laten ons zien hoe we optimaal gebruik kunnen maken van een innovatie. Zo ontdekken we of het haalbaar is een bepaalde functionaliteit in onze Zorgapp te integreren. Soms is het antwoord op die vraag ‘nee’, maar dat zien we niet als falen. Falen is het als we het niet geprobeerd hebben. Leve de experimenten!

Nieuwsgierig?

Wil je meer weten over de Zorgapp of over de innovaties waar we mee bezig zijn? Jos Koppelaar helpt je graag verder!

Jos Koppelaar (oprichter CareConnections)
jos@careconnections.nl
06 -3809 1409

Begin met typen en druk op enter om te zoeken