Overstijgend denken in de regio – Kantelperiode in de zorg

De zorg vraagt om een andere aanpak om mee te gaan in de snel veranderende markt. Dit kan door efficiënter en slimmer de processen van de zorg in te richten. Zo blijft er meer tijd en aandacht over voor de patiënten, cliënten en bewoners van een zorginstelling. Alleen hoe kun je overstijgend denken en (sociale) innovaties op een goede manier toepassen?

Hier geeft Erwin Bomers, Directeur Zorgbeleid Santiz graag antwoord op: ‘’Alleen als we zelf in staat zijn uit het bestaande systeem te stappen, zijn we in staat onze zorgmedewerkers en patiënten voor te bereiden op een nieuw tijdperk.’’ Je kan uit het bestaande systeem stappen door middel van (sociale) innovatie. Met een tekort aan medewerkers in de zorg en een te kort aan financiën in de zorg, zorgt dit ervoor dat er op een andere manier nagedacht moet worden over hoe de zorg verbeterd kan worden.

Verbind en betrek patiënten met (sociale) innovatie
(Sociale) innovatie is de onmiskenbare kracht om dit te bewerkstelligen. Bij innovatie in de zorg gaat het niet alleen om techniek die het mogelijk maakt ziekten eerder op te sporen en beter te behandelen. Het gaat ook om sociale innovatie: de manier om de mensen te verbinden en te betrekken bij hun ziektebeeld en behandeling. Om de mens achter de ziekte te zien. Om de sociale innovatie die een patiënt, cliënt of bewoner tot partner maakt. Welke zorg zou je die geven, laat die vraag ook het uitgangspunt zijn van innovatie. Bijvoorbeeld door een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Deze sociale innovatie vraagt om het besturen bij aanbieders die de vraag van mensen, patiënten en professionals, als uitgangspunt nemen. Die niet alleen luisteren, maar bereid zijn de bestaande werkwijze en bestaande bedrijfsprocessen hierop aan te passen.

Deze ontwikkelingen zijn ook de kantelperiode in de zorg. Zo worden zorgorganisaties van centraal naar decentraal belaagd, wordt er aangestuurd van top down naar bottom-up en worden patiënten steeds minder in het ziekenhuis verzorgd maar thuis. En dit gebeurt op basis van de volgende vier drijfveren:

  • Vergrijzing en ontgroening
  • Nieuwe technologie
  • Veranderde visie op gezondheid
  • Veranderde ‘’relaties’’

Weer sturen op menswaarden
Toch zijn er veel kanttekeningen bij al deze veranderingen. Het levert vaak chaos op, mensen krijgen angst voor het onbekende en wantrouwen de veranderingen, een overheid is op zoek naar een nieuwe rol, traditionele bedrijven kunnen de nieuwe innovaties niet altijd bijbenen, de systeemwereld schuurt met de leefwereld. Alleen hoe voer je dan toch deze (sociale) innovaties succesvol door?
Door weer te gaan sturen op menswaarden. Innoveren kan ook nieuwe verbindingen mogelijk maken. Realiseer je, als zorgverlener en zorginstituut dat technologie het meer dan ooit mogelijk maakt om burgers te ondersteunen bij hun gezondheid. Bijvoorbeeld door het PGO. Geef de patiënten, cliënten en bewoners meer grip op hun eigen gezondheid. Daarnaast kunnen betrokkenen meekijken met de patiënt.

De oplossing van CareConnections 
Het delen van informatie tussen deze betrokkenen kan moeizaam verlopen, maar niet met de oplossing van CareConnections. Met het elektronisch cliënten dossier (ECD) staan alle betrokkenen met elkaar in verbinding. CareConnections biedt namelijk een app aan voor de zorgmedewerker, maar ook voor de cliënt. Zo kan iedereen zien wanneer de verpleegkundige langs is geweest, wat de diagnose en het vervolgtraject is volgens de rapportages van de begeleider en wat de volgende stap is in het zorgtraject. Daarbij is het ook mogelijk om de metingen in te zien. Daarnaast zorgen alle nieuwe technologieën en innovaties ervoor dat mensen meer zelfredzaam worden.

Inspiratie rechtstreeks in je mailbox?

Laat je naam en e-mail adres achter en je bent direct op de hoogte van artikelen, tips, blogs en ons laatste nieuws.

informatie

Download de
brochure

demonstratie

Maak een afspraak
voor een demo

Begin met typen en druk op enter om te zoeken